Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Mattilsynet har avdekket alvorlig vanskjøtsel hos 17 bønder.

15. mai 2018

Mattilsynet får stadig flere bekymringsmeldinger om dårlig dyrehold. Hittil i år har tilsynet avdekket alvorlig vanskjøtsel i 30 dyrehold, som er 1 prosent av de dyreholdene det var tilsyn i. 13 av disse omfatter kjæledyr. Fra 1. januar til 30. april i år gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2.968 dyrehold. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 47 prosent av disse dyreholdene.

– Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i dyrehold der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra, og funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

I løpet av årets fire første måneder ble det avdekket 30 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel. Denne betegnelsen brukes hvis ett eller flere dyr blir funnet døde, eller at de må avlives på grunn av manglende fôring, tilsyn og stell. 13 av de alvorligste tilfellene ble avdekket hos kjæledyreiere, mens de øvrige ble avdekket hos bønder som driver med storfe, sau, svin og hest.

– Det er flest eiere av kjæledyr som får forbud mot å ha dyr, og som blir anmeldt til politiet, sier Torunn Knævelsrud.

De fleste bekymringsmeldingene Mattilsynet får gjelder også kjæledyr. Fra januar og ut april mottok Mattilsynet 3.739 bekymringsmeldinger, som er en økning på 32 prosent sammenlignet med i fjor.

Mattilsynet fattet også 35 vedtak om tvangsavvikling av dyreholdet i løpet av årets fire første måneder.

(©NTB