Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Mattilsynet: Gjorde feil i tilsyn på minkfarm

2. juli 2019

Mattilsynets interne gransking viser at det ble gjort feil da det ble ført tilsyn på en minkfarm i Rogaland i fjor sommer.

– Mattilsynet har erkjent og beklaget at det er gjort feil i håndtering av tilsynet, oppfølging av rapport med hastevedtak om avvikling, ny rapport og saken i etterkant. Mattilsynet har gjennom en intern undersøkelse klarlagt faktagrunnlaget og vil bruke denne kunnskapen i vårt forbedringsarbeid, skriver Mattilsynet i en epost til Nationen.

En veterinær i Mattilsynet og et medlem i dyrevernsnemnda gjennomførte tilsyn på minkfarmen. Enkelte av observasjonene førte til hastevedtak som ble fattet på stedet. En annen medarbeider i Mattilsynet skrev selve tilsynsrapporten, og det er her feilen skal ha skjedd, oppgir Mattilsynet.

Trakk vedtak

– I overlevering av informasjonen skjedde det imidlertid misforståelser og tolkninger, blant annet om hva som var oppsummert og kommunisert til bonden. Dette førte til feil konklusjon og et hastevedtak om avvikling som det på dette tidspunktet ikke var grunnlag for å fatte, skriver Mattilsynet.

Da feilen ble oppdaget, trakk Mattilsynet hastevedtaket om avvikling, og beklaget det som hadde skjedd. Det ble også bedt om ny rapport. Mattilsynets direktør Harald Gjein trakk seg også i kjølvannet av saken.

Ekstern granskning

Politiet har også satt i gang etterforskning av Mattilsynet i Region sør og vest. Stortinget vedtok i juni at saken også skal granskes eksternt, etter forslag fra Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder i næringskomiteen.

– Det er viktig at den uavhengige granskingen som Stortinget har vedtatt går sin gang. Den skal være bredere og gjelde tilsynsvirksomheten til Mattilsynet i hele landet, sier Pollestad til NTB.

Han forteller at han tirsdag fikk svar fra landbruksministeren på sitt spørsmål om når den eksterne granskningen skal starte.

– Landbruksministeren har varslet at den vil settes i gang over sommeren, opplyser Pollestad.

(©NTB)