Logo Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet gjør det enklere å importere grovfôr

25. juli 2018

Mattilsynet gjennomfører nå tiltak Landbruks- og matdepartementet har vedtatt for å gjøre det enklere å innføre grovfôr til Norge. Det er svært viktig at alle som innfører, kjøper og selger utenlandsk fôr, oppfyller kravene i regelverket for å unngå å spre smitte av plante- og dyresykdommer Norge er forskånet for i dag.

– For Mattilsynet er det viktig å bidra i den vanskelige situasjonen norsk landbruk står i nå. Både for å sikre dyrevelferden, og for å avhjelpe situasjonen for bønder og hesteeiere generelt, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet. – Samtidig er det svært viktig at de kortsiktige tiltakene ikke skaper ubotelige konsekvenser for norsk dyrehelse på lang sikt.

 Det er tillatt å innføre grovfôr fra EØS-land, men noen land er mer risikable med hensyn til smitte enn andre. Importørene bør derfor ta hensyn til de rådene Mattilsynet kommer med.

Midlertidige kontrollhavner opprettes

Mattilsynet etablerer nå midlertidige kontrollsteder for innførsel  av høy og halm fra tredjeland. Krav for import av slik høy og halm fra land utenfor EØS vurderes. Mattilsynet ser også på vilkårene for å bruke norskprodusert matkorn som såkorn for sesongen 2019.

De som innfører, selger og kjøper fôr, bærer et stort ansvar

Det er alltid en risiko for at smitte kan følge med innførsel av grovfôr fra utlandet, og Mattilsynet oppfordrer dyreholdere til først og fremst å bruke norsk fôr. Dersom dette ikke lar seg gjøre, er det viktig at alle som skal innføre fôr og kjøpe eller selge fôr fra utlandet, ivaretar ansvaret de har for å sikre at fôret er trygt.

Alle som innfører fôr, er ansvarlige for å oppfylle kravene i regelverket. Dette innebærer både kravene som stilles til trygt fôr, og krav til registrering av virksomheter.

Mattilsynet vil prioritere tilsyn

Mattilsynet vil prioritere tilsyn med innførsel og omsetning av grovfôr for å sikre at alle involverte aktører er seg sitt ansvar bevisst.

Les på www.mattilsynet.no om hva det er viktig å passe på ved import, kjøp eller salg av utenlandsk fôr.