Kalver
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet fant færre brudd på dyrevelferdsloven

17. juni 2019

Færre brudd på dyrevelferdsloven ble oppdaget i årets fire første måneder sammenlignet med fjoråret, viser Mattilsynets rapport.

I løpet av første tertial 2019 fikk Mattilsynet 3.708 bekymringsmeldinger tilknyttet dyrevelferd. Dette er en svak nedgang fra samme periode i 2018, da antallet meldinger var 3.739. Flest bekymringsmeldinger dreier seg om kjæledyr, men mange gjelder også hester og produksjonsdyr.

I løpet av årets fire første måneder ble det ført tilsyn med dyrevelferden i 3.074 dyrehold. Dette er 106 flere enn i samme periode i fjor. Større og mindre brudd på regelverket ble oppdaget i 38 prosent av disse dyreholdene, mot 47 prosent i 2018. Det er fremdeles vanskelig å si om det eksisterer en reell nedgang i antallet brudd på regelverket, da dette påvirkes av hvilke dyrehold som blir valgt ut for tilsyn, understreker Mattilsynet.

– Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i de dyreholdene der vi mener det er størst risiko for brudd på regelverket for dyrevelferd, sier Torunn Knævelsrud, leder ved seksjon dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

I totalt 23 dyrehold ble det gitt forbud mot aktiviteter med dyr og det var 17 tilfeller av politianmeldelser. Alvorlig vanskjøtsel ble registrert i 19 dyrehold, (derav 7 dyrehold med kjæledyr, 2 med hest, 7 med sau, 1 med geit, 3 med storfe og 4 med svin. Noen dyrehold har flere arter)

(©NTB)