Foto: TINE
Foto: TINE

Marit Haugen gjenvalgt som styreleder i TINE

29. mars 2023

Årsmøtet i TINE ga styreleder Marit Haugen (52) fra Beitstad i Steinkjer kommune fornyet tillit som styreleder. Hun tar dermed fatt på sitt femte år som styreleder i TINE.

Rolf Øyvind Thune (49) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble gjenvalgt som nesteleder, et verv har han har hatt siden i 2020.

 

Solveig Bratteng Rønning fra Rana ble gjenvalgt for to nye år. Hun har vært medlem i styret siden 2018.

 

Også Asgeir Pollestad fra Hå i Rogaland og Bjørnar Gjerde fra Kvam i Vestland ble gjenvalgt for to nye år. Pollestad kom inn i styret i 2021, mens Gjerde kom inn i styret i 2020.

 

Slik blir TINE-styret
Eiervalgte:
Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalgt for 1 år
Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalgt for 1 år

 

Helge Arne Espeland, Ullensvang, ikke på valg

Anne Berit Løset, Fjord, ikke på valg
Bjørnar Gjerde, Kvam, gjenvalgt for 2 år

Asgeir Pollestad, Hå, gjenvalgt for 2 år

Solveig Bratteng Rønning, Rana, gjenvalgt for 2 år

 

Ansattvalgte (eget valg)
Tor Arne Johansen
Elin Aarvik
Jeffrey Thomas

Ottar Råd

Kilde: Pressemelding fra TINE