Foto: Olav Håland
Foto: Olav Håland

Marit Haugen gjenvalgt som styreleder i TINE

7. april 2022

Årsmøtet i TINE ga styreleder Marit Haugen (51) fra Beitstad i Steinkjer kommune, fornyet tillit som styreleder. Hun har vært styreleder i meierisamvirket siden 2019. Dermed går hun løs på sin fjerde periode.

Rolf Øyvind Thune (48) fra Rakkestad, i tidligere Østfold, ble gjenvalgt som nestleder, et verv har han har hatt siden i 2020.

I 2021 endret TINE sine vedtekter, noe som førte til at antall eiere i styret ble redusert fra 10 til 7. Som en følge av dette gikk Anne Berit Løset, fra Fjord, ut av styret, og ble første vararepresentant. Men nå kom Løset komme inn i styret igjen.

Videre fikk Helga Arne Espeland fra Ullensvang fornyet tillit som tillitsvalgt.

Eivind Mehl fra Åsnes er valgt som ny ordfører i Rådet.

Dette er de produsentvalgte medlemmene i styret

Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalgt for 1 år
Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, gjenvalgt for 1 år
Helge Arne Espeland, Ullensvang, gjenvalgt for 2 år
Anne Berit Løset, Fjord, ny, valgt for 2 år
Bjørnar Gjerde, Kvam, ikke på valg
Asgeir Pollestad, Hå, ikke på valg
Solveig Bratteng Rønning, Rana, ikke på valg

Kilde: TINE Medlem