Merete Furuberg
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mange vil importere fôr

12. juli 2018

Fredag fjernes tollen på fôr for å hjelpe tørkerammede bønder. Den siste måneden har 30 nye registrert seg som fôrimportører hos Mattilsynet.

– Vi må bruke alle virkemidler vi kan for å hjelpe på denne situasjonen, sier leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget.

Hun er i likhet med mange bønder over hele Sør-Norge hardt rammet av fôrkrisen som har oppstått etter den verste tørkesommeren siden 1947. På gården hjemme på Grue Finnskog i Hedmark, hvor hun driver med sau og geiter, har hun så langt kun fått rundt en tidel av rundballene hun vanligvis har fått på denne tiden av året.

Nå begynner også beitene innenfor rovviltgjerdene også å bli dårlige etter svært lite nedbør den siste tiden.

– Jeg kunne ha sluppet dyrene ut på skogsbeite, men på grunn av ulven tør jeg ikke det, sier Furuberg.

30 nye fôrimportører

Fredag i forrige uke innførte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) flere hastetiltak for å hjelpe bøndene. Ett av tiltakene er at tollen på høy og halm settes ned fra og med fredag.

Alle som importerer eller omsetter fôr skal være registrert hos Mattilsynet. Ifølge tilsynet har rundt 30 nye registrert seg som fôrimportører den siste måneden, men det er ikke klart om alle disse skal importere grovfôr som høy og halm.

Å importere fôr er likevel ikke helt uproblematisk. Fôr fra utlandet kan bringe med seg fremmede sykdommer som kan spres til norske besetninger. Sverige og Finland ansees som relativt trygge å importere fra, men begge landene har vært rammet av den samme tørken og fôrmangelen som bøndene her hjemme.

Danmark er også rammet av tørke, men Veterinærinstituttet sa til Nationen onsdag at det likevel er risikabelt å importere fôr derfra. De baltiske landene, Polen, Tsjekkia, Romania og Spania har også smittsomme sykdommer som norske myndigheter ikke vil ha inn i landet.

Les rapporten fra Veterinærinstituttet her

– Vi ber først folk vurdere om det er mulig med andre tiltak før de innfører fôr. Det er den som innfører fôret, selger det videre eller mater dyrene med det som har ansvaret for at det er trygt, sier avdelingsdirektør Solfrid Åmdal i Mattilsynet til NTB.

Vil ikke gi dyra importfôr

Merete Furuberg sier selv at også hun er skeptisk til fôr fra utlandet.

– Jeg vil ikke fôre dyra mine med importert fôr, av frykt for sykdom, sier Furuberg.

Hun etterlyser nå tiltak fra landbruksministeren som hun mener kan gjøre det lettere å ta i bruk norsk fôr.

– Landbruksdepartementet bør blant annet vurdere å dekke transport av fôr innad i Norge. Jeg hørte om en bonde på Toten som fikk tilbud om fôr fra Finnmark, men som måtte takke nei fordi transporten ble for dyr, sier Furuberg.

– Politikk kan ikke kompensere for manglende regn

Landbruksminister Jon Georg Dale sier at det foreløpig ikke er aktuelt å dekke transport av fôr innad i Norge.

– Mange bønder på Vestlandet kjøpte fôr på Østlandet da regn ødela avlingene deres i fjor, og det er et godt alternativ. Kostnadene ved slik frakt er det likevel bøndene som må ta selv.

Han sier at Landbruksdepartementet foreløpig har gjort det de kan for å hjelpe på situasjonen.

– I utgangspunktet har vi gjort de tiltakene vi mener vil være mest effektive nå. Politikken kan ikke alene kompensere for manglende regn, og vi er klar over at det vil bli en krevende høst og vinter for mange bønder, sier Dale.

(©NTB)