Marit Haugen
Marit Haugen Foto: TINE

Mange nye styremedlemmer i TINE

17. mars 2020

Valgkomiteen i TINE SA innstiller enstemmig på gjenvalg av styreleder Marit Haugen, med Rolf Øyvind Thune som ny nestleder.
Marit Haugen (49) er melkebonde i Steinkjer kommune. Hun har vært styreleder i TINE SA siden 2019.
Rolf Øyvind Thune (46) driver melkeproduksjon i Rakkestad kommune, og har siden 2015 vært medlem av styret i TINE SA.

Fornyelse av styret

I år ligger det an til stor utskifting av styremedlemmer, i alt fire nye navn. De er:

-Bjørnar Gjerde (40) fra Kvam i Hardanger
-Anne Berit Løset (51) fra Stordal i nye Fjord kommune på Sunnmøre
-Einar Johnsen Meisfjord (33) fra Leirfjord på Helgeland
-Hege Persen (48) fra Tana i Finnmark

–Valgkomiteen har hatt fokus på å sette sammen et lag med relevant kompetanse i ei tid med store utfordringer i markedet, sier leder i valgkomiteen, Bodil Mannsverk.

Solgte kvoten, trakk seg fra styret

Det ligger ingen dramatikk i at så vidt mange styremedlemmer skiftes ut. I vinter ble det kjent at tre av de nåværende styremedlemmene takket nei til gjenvalg, alle med lang fartstid. Det gjelder nestleder Nils Asle Dolmseth, og styremedlemmene Anders Johansen og Cecilie Bjørlo.

Elisabeth Irgens Hokstad er ikke på valg, men siden hun i januar meldte inn kvoten sin for salg valgte hun, i tett dialog med valgkomiteen, å trekke seg fra styret, selv om hun etter vedtektene kunne ha sittet perioden ut. (ett år til)

Sentral valgkomite har i sitt arbeid hatt ett mål: «Det beste for TINE.»
Ettersom vi fikk innspill på særdeles gode kandidater med relevant kompetanse, vurderte vi, sammen med Hokstad, at det beste for TINE er å erstatte henne i år,
 poengterer Bodil Mannsverk.  

Eiere som foreslås inn i styret

Dersom valgkomiteens innstilling vedtas, blir disse melkeprodusentene å finne i styret:

-Marit Haugen, Steinkjer, styreleder, gjenvalg
-Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, nestleder, ny
-Askild Eggebø, Finnøy, ikke på valg
-Helge Arne Espeland, Ullensvang, ikke på valg
-Bjørnar Gjerde, Kvam, ny
-Anne Berit Løset, Fjord, ny
-Einar Johnsen Meisfjord, Leirfjord, ny
-Hege Persen, Tana, ny
-Solveig Bratteng Rønning, Rana, gjenvalg
-Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, ikke på valg

Kilde: Tines medlemssider