Griser i binge
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Maksimalt 2 500 purker blir kjøpt ut.

14. mai 2019

Når fristen for å tegne avtaler om utkjøp av purker gikk ut 1. mai var det inngått avtaler om ca. 2 000 purker. Omsetningsrådet har utsatt fristen til 1. juni for om mulig å sluttføre en avtale om utkjøp av en purkering i Møre og Romsdal med 500 purker. Det betyr at det maksimalt vil bli kjøpt ut 2 500 purker, opprinnelig ble det åpnet for å kjøpe ut 4 000 purker.

Det var i november i fjor at Omsetningsrådet vedtok en utkjøpsordning for smågrisprodusenter. Svineprodusentene ble tilbudt 16 000 kroner pr avlspurke for å slutte med produksjonen i 7 år. Det ble åpnet påmelding til ordningen fra 10. desember. Ganske raskt ble det meldt om påmelding av 2000 purker, etter det har noen trukket seg mens andre har kommet til. Det totale antallet ved fristens utløp var altså omlag 2 000 purker.
I tillegg har Omsetningsrådet i møte forrige uke åpnet for å forlenge fristen til 1. juni for å inngå avtale med en purkering i Møre og Romsdal med 500 purker.

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.