Illustrasjonsfoto: F. Meyer.
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Må importere skummetmelkpulver

29. oktober 2020

Landbruksdirektoratet setter ned tollsatsen på skummetmelkpulver til kr. 18,50 per kilo i perioden 3. november til 15. desember. Grunnen er at tilgangen på melk er for liten til at den norske produksjonen av skummetmelkpulver dekker markedsbehovet.

Tine, som er markedsregulator for melk, har anmodet om nedsatt tollsats på skummetmelkpulver for å dekke den økte etterspørselen i markedet. Etterspørselen etter melk og melkeprodukter har økt som følge av koronasituasjonen.

Landbruksdirektoratet skal ved underdekning legge til rette for import ved å sette ned tollsatsen, slik at importert vare gir balanse i markedet. Det er første gang tollsatsen for skummetmelkpulver settes ned etter at det tollbaserte importvernet ble innført i 1995.

Markedsforstyrrelse
– Vi har lagt vekt på at markedsregulator Tine mener at det ikke er nok melk til å dekke den økte etterspørselen etter skummetmelkpulver i markedet, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Tollnedsettelsen er generell, har ingen kvantumsbegrensning, og gjelder for alle aktører som vil importere i den fastsatte perioden. Den nedsatte tollsatsen på skummetmelkpulver er basert på differansen mellom norske og internasjonale priser, slik at prisen på importert skummetmelkpulver tilsvarer den norske prisen.

TINE: -Økning i forholdstall kan skape ubalanse i 2021

Landbruk24 har stilt spørsmål om det er aktuelt å anbefale fri kvote ut året?

Konserndirektør i TINE Rådgivning, Johnny Ødegård svarer følgende i en e-post

-Signalene i 2019 tilsa at det ville bli et redusert melkebehov i 2020.  Samtidig har vi har fått god respons på økningene i forholdstall, og melkeprodusentene har økt produksjonen med utgangspunkt i det antallet dyr de har hatt til rådighet. Det skal produsentene ha ros for. Her har det vært gjort en kjempejobb. Likevel har det vært en noe redusert tilgang på melk gjennom sommeren.

-Når det så er knapt med melk, produserer vi naturlig nok mindre melkepulver.  Dette er en produksjon med lav lønnsomhet, men som likevel er viktig for å balansere markedet.

-Vi har derfor en lav beholdning av pulver, og det gjorde at vi fant det riktig å be direktoratet om å sette ned tollen for å være helt sikre på at alle aktører skulle ha tilgang til nok melkepulver gjennom høsten. Vi snakker med andre ord om den nødvendige dynamikken som må være til stede i en biologisk styrt produksjon.

-Vi tror ikke en ytterligere økning i forholdstallet ville gitt en vesentlig økning i melkeproduksjonen, og vurderingen har vært at en ytterligere økning i forholdstallet kunne skape ubalanse inn i 2021. Ellers varer tollnedsettelsen kun i seks uker – fram til 15.desember.  Ekstra melk ved årsskifte vil ikke avlaste dette behovet.

-TINE vil vurdere melkebehov 2021 på vårt styremøte neste uke.  Vi vil da sende de første anbefalingene til landbruks og matdepartementet som fastsetter kvoter, skriver Ødegård.

Overproduksjonsavgift

Med den lave melkeprisen som er nå vil de fleste melkeprodusenter få et direkte tap (selvsagt avhengig av størrelsen på etterbetalingen) ved å levere melk over kvote, det kan føre til at melk blir tappet ut.
Er det aktuelt å be om at overproduksjonsavgifta settes ned for 2020?

-Det skal være et styremøte som skal adressere spørsmål rundt melkebehovet neste år – i neste uke. Vi har ikke noen ytterligere kommentarer til dette nå, avslutter Johnny Ødegård.

 

Økt etterspørsel etter melk og melkeprodukter
I 2020 har det vært en uventet økning i etterspørselen etter meierivarer uten at en har klart å kompensere for dette ved tilsvarende økning i melkeproduksjonen. Dette har ført til at det har blitt produsert mindre skummetmelkpulver enn det som er etterspurt. Norsk melk dekker etterspørselen etter melkeråvare til produksjon av ferske meieriprodukter som ost og smør, mens lageret av skummetmelkpulver nå er så godt som tomt, ifølge Tine.

Skummetmelkpulver er svært holdbart, og selges hovedsakelig til matindustrien. Der brukes det i produksjon av blant annet iskrem, sjokolade, kjøttprodukter, yoghurt og brød.

Kilde: Landbruksdirektoratet