Olaug Bollestad
Foto: Norges Bondelag

Lovforslag: Dødsbo kan ikke eie landbrukseiendom mer enn 5 år.

24. juni 2020

Muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom er utredet i forlaget til endringer i ny arvelov. I høringsutkastet foreslås det maksimalt fem år. Både Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund har bedt om at det blir en frist for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom

Justis- og beredskapsdepartementet sendte onsdag forslag til forskrifter til ny arvelov og forslag til endringer i ny arvelov på høring. Forslaget inneholder regler om hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo, skriver departementet i en pressemelding.

– Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo, øker risikoen for at eiendommen ikke er i aktiv bruk og at ressursene ikke blir utnyttet. Dette er uheldig. Jeg er glad for at spørsmålet nå er utredet slik at vi kan ta stilling til hva som bør gjøres med landbrukseiendommer som ligger i dødsbo over lang tid, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

I 2018 var det cirka 4.000 eiendommer som lå i et dødsbo, og en del av disse eiendommene hadde da ligget i dødsbo i mer enn ti år.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. august.

(©NTB)