Gårdsbruk
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skogeierforbundet og Bondelaget ønsker tidsfrist for dødsbo.

24. januar 2019

Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag ønsker endringer i arveloven slik at ikke dødsbo, som slipper bo- og driveplikt, kan tviholde på gårdsbruk.

– Vi ønsker at landbrukseiendommene skal være aktivt i bruk, og det oppnår vi ikke så lenge de er dødsbo. Konsekvensen er at de brukes som fritidseiendommer og vårt inntrykk er at mange ønsker å la eiendommene ligge i dødsboet for å slippe å flytte dit, sier juridisk sjef i bondelaget, Erlend Stabell Daling, til VG.

Han mener særlig fylkene i Nord-Norge, i tillegg til deler av Vestlandet og fjelltraktene i Sør-Norge rammes.

– Noen ganger blir ikke arvingene enige om hvem som skal overta eiendommen. Og er det boplikt er det ikke alltid de har lyst å flytte hvis de bor i byen og har arvet eiendom et annet sted, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Ellen Alfsen i skogeierforbundet.

I den nye regjeringsplattformen heter det at de vil utrede muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom.

Ifølge avisa kommer det i forslaget til endring i loven fram at hele 4.883 landbrukseiendommer inngikk i dødsbo i 2016.

(©NTB