Næringspolitikere fra posisjonspartiene
Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Lover individuell vurdering og full kompensasjon for riving til pelsdyrbøndene

29. mai 2019

Posisjonpartiene er enige om prinsippene for kompensasjon til pelsdyrbøndene som må legge ned. De fire partiene er enige om at det skal foretas en individuell behandling av hver enkelt pelsdyrbonde, det er fylkesmannen som skal behandle sakene. I tillegg blir det sagt at riving av bygninger skal kompenseres fullt ut.

– Dette vil koste det det vil koste, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) om kompensasjonspakken som Frp, Høyre, Venstre og KrF la fram på Stortinget onsdag.

Her er punktene det er enighet om:
Riving/opprydding: Vi ber regjeringen ta et større ansvar og dekke de faktiske kostnadene knyttet til rivning og opprydding av pelsdyrhus i drift.

Kompensasjon for ikke-realiserbar kapital: Vi ber regjeringen styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon (basert på bokført verdi) som hensyntar gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast 

Omstilling/pensjon: I tillegg til de 100 mill kroner i omstillingsmidler, ber vi regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år

De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen på 505 millioner kroner som angis i proposisjonen er å forstå som en overslagsbevilgning.

Pelsdyralslaget “enormt skuffet”
– Dette var en pressekonferanse bygd opp for å lure folk og mediene, sier styreleder Bertran Skadsem Trane i Norges Pelsdyralslag.
– De lover individuell vurdering, men legger så urimelige føringer at det ikke er i nærheten av å dekke tapene. 200 norske familier ble sviktet på nytt i dag, sier Skadsem Trane, som viser til at tre ulike landbruksministre har lovet at ingen pelsdyrbønder skal lide økonomiske tap.
Spesielt sterkt reagerer han på det faktum at kompensasjonen for avvikling skal basere seg på bokført verdi av pelsdyrfarmen. Det mener han er grunnleggende urettferdig.

– Jeg kan nesten ikke skjønne annet enn at dette må være en gedigen misforståelse. Vi har jo vist mange eksempler på å vise hvordan disse prinsippene vil ruinere folk. Politikerne har nikket og grått og forstått hvor alvorlig dette er, og hvor urettferdig det slår ut. Nå kommer de plutselig med et nytt forslag basert på de samme urettferdige prinsippene, sier Skadsem Trane.

– Det er som at noen skulle tatt jobben og huset fra folk – og tilbudt dem ligningsverdien, mener han.

Bondelaget: Regjeringen erstatter ikke pelsdyrbøndenes tap
– Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut. Det har de ikke gjort med dette forslaget, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.
– Det er ikke godt nok at regjeringen ikke benytter ekspropriasjon når regninga skal gjøres opp. Det ville vært ryddig av regjeringa, og det ville sikret rettsprinsippene til pelsdyrbøndene å bruke ekspropriasjon her, legger han til.
Bartnes mener en individuell vurdering bidrar et stykke på vei, men understreker at den bokførte verdien ikke gjenspeiler den reelle verdien av en pelsdyrgård.
– Det blir derfor et ufullstendig erstatningsgrunnlag, sier han.

Saken oppdateres

Kilde: NTB og Hoyre.no