Saueklipping
Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

Litt bedre marked for kvalitetsull

2. november 2020

Økt etterspørsel etter kvalitetsull blant norske kunder og økte priser på eksport gjør at utsiktene for kommende sesong nå er mer lovende enn de var i august. På grunnlag av dette øker Norilia prisene på de mest etterspurte klasser. I august ble ull i alle klasser satt til 0 kroner, slik at sauebonden kun fikk tilskuddet for ulla.

Andelen norsk ull som Norilia selger til norske kunder har økt til i overkant av 20 % de siste årene. Norilia opplever ytterligere interesse for og økning i etterspørsel etter norsk ull blant norske bedrifter. Dette gjelder særlig ull til håndstrikkegarn. I tillegg er de nå også i dialog med nye potensielle brukere av norsk ull. Dette gir særlig økt etterspørsel etter A1, C1 og F1P.

Internasjonalt har etterspørselen etter og prisene på crossbred-ull igjen begynt å stige. De ser også at den kvite spæl-ulla er ettertraktet på grunn av sin gode glans.

Økt etterspørsel og økte priser gjør at situasjonen nå ser mer lovende ut og Norilia øker derfor prisene igjen på de mest etterspurte kvaliteter.

Innfører trekk for frakt
Norilia innfører samtidig frakttrekk på ull hvor de står for inntransporten. Trekket vil ligge flatt på kr. 1,- per kilo ull og være likt for alle produsenter.

Kilde: Nortura