Saueklipping
Illustrasjonsfoto

Pris på saueull: 0 kroner!

31. august 2020

Norilia melder at fra og med i dag settes prisen på ull i alle klasser til null kroner, dermed vil produsenten kun få utbetalt pristilskuddet. Covid19-pandemien har hatt stor effekt på Norilias eksport av ull. Pandemien har ført til reduksjon i etterspørsel, historisk lave priser og en vesentlig økning i mengde ull på lager.

Vinteren 2019/20 ble det rapportert om at prisene på crossbred-ull internasjonalt var de laveste man hadde sett siden finanskrisen et tiår tidligere. Særlig handelskrig mellom USA og Kina og endret forbruksmønster og nedgang i den økonomiske veksten i Kina har hatt store negative konsekvenser på etterspørsel og priser på crossbred-ull globalt.

Så kom covid-19-pandemien og etterspørselen stoppet ytterligere opp og prisene har gått ytterligere ned. Både i UK og på New Zealand rapporteres det om prisnedgang på auksjoner på over 30% siden mars. I tillegg ligger det nå store mengder ull på lager.

Covid19-pandemien har hatt stor effekt på vår eksport og har medført stor reduksjon i etterspørsel, historisk lave priser og en vesentlig økning i mengde ull på lager. Og det ser ut til at det vil ta tid før vi er tilbake til en normal-situasjon.

Pandemien har rammet norske ullvarefabrikker og merkevarer ulikt
Blant norske bedrifter har noen opplevd økende etterspørsel som følge av pandemien. Et eksempel er håndstrikkegarn hvor det kan se ut til at etterspørselen har økt, også for garn laget av norsk ull. Andre bedrifter har fått merke at omsetningen i retail-leddet er redusert, eller at ordrer har blitt kansellert og at ordreinngangen er betydelig lavere enn normalt.

For Norilia er salget til norske kunder i sum noe lavere hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor, men situasjonen for salg til norske kunder er på langt nær like dramatisk som for eksport.

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura

 

Avregning ull til produsent fra uke 36

Les mer i Bondebladet

Kilde: Nortura Medlem