Havre
Illustrasjonsfoto

Lite mykotoksiner (DON) i årets korn

19. oktober 2020

Etter å ha analysert over 20 000 partier av hvete og havre fastslår Norske Felleskjøp at det er lite mykotoksiner i det norske kornet i år. Unntaket er havre i Trøndelag der det er påvist høye verdier i noen prøver.

-Det er lite DON i hvete, litt i havre, og flest høye verdier i havre i Trøndelag, sier Marte Narvestad, fagkonsulent markedsregulering i Norske Felleskjøp.

– Innholdet av DON i årets sesong er ikke noe problem, så lenge vi passer på skipslaster og andre enkeltpartier og har en god rullering og blanding av kornet slik at innholdet er lavt overalt. Vi må følge spesielt med på havre i Trøndelag, hvor det er mange høye verdier, sier Kristian Thunes, markedssjef kornhandel i Felleskjøpet Agri.

Mykotoksinanalyser per oktober 2020 fra flere kornhandlere

Diagrammene nedenfor er basert på 20 832 analyser av korn, hvorav 3 090 er hvete- og 17 742 er havreprøver. Det er 86 registrerte prøver med mer enn 8 000 µg DON, 430 prøver har mellom 3 000 – 8 000 µg DON, 729 prøver har fra 1 250/1 750 – 3 000 µg DON, 2 797 prøver har 750 -1 250/1 750 µg DON, mens 16 790 prøver har mindre enn 750 µg DON.

Andel havreprøver med lavere DON tall enn 750 µg er 78 %. Til sammenlikning var andelen 91 % i 2018.

 

Andel hveteprøver med lavere DON tall enn 750 µg er 98 %. Det er samme andel som i 2018.

Det er 36 prøver fra Trøndelag med DON over 8 000. Dette utgjør 8 % av resultatene fra Trøndelag.

Se mer her

Kilde: Norske Felleskjøp