Leif Forsell
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Leif Forsell går av som departementsråd

1. november 2019

Leif Forsell går av som departementsråd i landbruks- og matdepartementet, skriver Nationen. – Jeg ba 24. oktober om å få fratre min stilling som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet», skriver Forsell i en e-post til Nationen.

«I forståelse med departementet er jeg innstilt på å fortsette i stillingen inntil videre – og evt. inntil ny departementsråd er på plass. Prosessen fram mot ansettelse av ny departementsråd vil starte med det første og ventelig kunne bli avklart i løpet av kommende vinter» skriver Forsell til Nationen.

Forsell har arbeidet med landbruk i hele sitt yrkesaktive liv.

1979-1988 Ansatt i Landbruksdepartementet som saksbehandler og byråsjef
1988-1990 Landbruksattachè ved EU delegasjonen i Brussel
1991-1999 Næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, assisterende generalsekretær fra 1995.
1999- 2004: Direktør ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.
2004- 2011: Ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet.
2011- 2019: Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet


Kilde: Nationen
           Wikipedia.