Frittgående høner
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

Legger om til frittgående høner, straffes med prisnedgang.

7. september 2018

Fra mandag 10. september reduseres avregningsprisene for egg med kr 0,20 per kg for egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg for egg fra frittgående høner. Endringen skyldes redusert engrospris. Det er den korte meldingen som ble lagt ut på Norturas nettside i dag.

Begrunnelsen for justeringen av engros prisen er som følger: “Større økning av andelen egg fra frittgående høner enn forutsatt har medført behov for å justere prisløypa for egg for å unngå overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018”

Det betyr altså at når eggprodusentene nå har tatt signalet fra markedet om å legge om til frittgående høns, blir både de som har miljøbur og frittgående høner straffet med redusert pris. Bøndene tar kostnaden med omleggingen mens forbrukerne slipper å ta regninga.
I denne sammenheng er det verdt å merke seg at i første halvår ble noteringsprisen 10 øre lavere enn planlagt gjennomsnittlig engrospris, men nå er Nortura livredd for at det skal bli noen øre overnotering.

Dette er isolert sett snakk om små endringer, men det er en skummel utvikling hvis kostnadene med en omlegging som noen matvarekjeder og nå sist Orkla ønsker seg ikke kan tas ut i markedet. Da blir bonden taperen.