Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bøndene taper 220 millioner på manglende prisuttak.

4. september 2018

Landbruksdirektoratet la i dag fram målprisrapporten for avtaleåret 2017/18. Den viser at de avtalte målprisene for flere produksjoner ikke har blitt tatt ut. Størst er avviket for svinekjøtt der noteringsprisen har ligget 116 millioner under målprisen. Også for korn, grønt og frukt ble prisene litt lavere enn avtalt. For de produktene der det ikke lenger er målpris, men en planlagt engrospris eller noteringspris, har prisene også blitt lavere enn forventet. Tilsammen har bøndene gått glipp av ca 220 millioner kroner, sammenlignet med en situasjon der målpriser og planlagte priser hadde blitt tatt ut i sin helhet.

Produkter med målpris

Dette er produkter der det avtales en pris i jordbruksavtalen

Produksjon                                 Avvik          Total
Svinekjøtt      139 630 tonn    0,83 kr      115 892 900 kr
Matkorn:       148 340 tonn    0.01 kr           1 483 400 kr
Bygg:              544 058 tonn    0.01 kr           5 440 580 kr
Oljefrø:            10 260  tonn    0,01 kr              102 260 kr
Frukt/grønt:                                                   23 238 000 kr
Tilsammen:                                                    146 157 140 kr 

Det ble produsert 1506 millioner liter melk og målprisen på 5,41 kr. pr. liter ble tatt ut.

Det ble produsert 45 000 tonn matpotet og noteringsprisen var 30 øre over målpris, tilsammen 13,5 mill kr over målpris.

Produksjoner uten målpris

For storfekjøtt, lam/sau og egg er det markedsregulator Nortura som fastsetter en planlagt gjennomsnittlig engrospris.
(Her har Landbruk24 gjort et grovt anslag på hvor mye som er levert i hvert halvår.)

Produksjon                               Avvik      Total
Storfekjøtt
2. halvår 17:  47 334 tonn    0,08 kr   3 786 720 kr
1. halvår 18:  41 000 tonn    0,41 kr  16 810 000 kr

Lammekjøtt
2. halvår 17:  23 734 tonn    0,94 kr  22 309 960 kr
1. halvår 18:    2 180 tonn    0,82 kr     1 787 600 kr

Egg:
2.halvår 17:   32 000 tonn   0,15 kr     4 800 000 kr
1. halvår 18:  31 067 tonn    0,10 kr     3 106 700 kr
Tilsammen:                                            52 600 980 kr 

For kylling er det ingen markedsregulering, og det fastsettes kun en referansepris av Landbruksdirektoratet. Referanseprisen for 2017/18 var på 26,81 kr. pr kg. Noteringsprisen ble 26,55 kr/kg. Altså et avvik på 26 øre.
Det ble produsert 87 391 tonn kyllingkjøtt fra 1.juli 2017 til 30. juni 2018. Totalt avvik: 22 721 660 kroner

Rapporten inneholder mye interessant statistikk og kan lastes ned her

 

Kilde: Landbruksdirektoratet