Den midlertidige bestemmelsen skal gjelde ut 2020 og kunne anvendes dersom prosjektet kan dokumentere vesentlige kostnadsøkninger, eller reduksjon av likviditet som følge av Covid-19-utbruddet eller fallet i kronekurs.

Her er utdrag fra departemtets vurderinger

“Koronapandemien og fallende kronekurs kan gi vesentlig høyere byggekostnader for investeringsprosjekt i landbruket. Dette gjelder hovedsakelig for investeringer i produksjonsanlegg der øvre grense er 2 mill. kroner og 35 pst. av godkjent kostnadsoverslag. Økte kostnader gjelder f.eks. kjøp av melkerobot, deler av produksjonsanlegg eller materiale fra utlandet. Videre har mange bedrifter, særlig innen tilleggsnæringer, mistet inntekt som følge av koronapandemien og med det redusert mulig egenfinansiering.”

“I ordlyden stilles det krav om at det må dokumentere at vesentlig kostnadsøkning skyldes Covid-19 eller fall i kronekurs. For prosjekter som allerede er innvilget eller sendt til Innovasjon Norge skal den vesentlige kostnadsøkningen sammenlignes med budsjett/anbud. For nye prosjekter menes vesentlig kostnadsøkning sammenlignet med situasjonen før Covid-19 og fall i kronekurs inntraff. Innovasjon Norge skal fremdeles foreta lønnsomhetsvurdering av prosjektet, og det vil ikke være aktuelt å støtte prosjekter som selv med en noe oppjustert tilskuddssats ikke er lønnsomme på lenger sikt.”

Les mer om endringene:

Økt fleksibilitet

Innovasjon Norge gis også økt fleksibilitet i bruk av Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping for å møte næringens kortsiktige utfordringer. Dette gjelder særskilt for virksomheter innen lokalmat, reiseliv og “Inn på tunet” som nå opplever stor omsetningssvikt som følge av koronapandemien.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass disse endringene for å kunne håndtere økte prosjektkostnader og lavere likviditet. Med dette vil vi hindre at f.eks. byggeprosjekt i landbruket stopper opp. Det er bra for både landbruket og for aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.