Traktor med bredt redskap
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Landbruksmaskiner inntil 3,50 m kan kjøre innenfor en radius på 50 km i luftlinje.

6. november 2018

Etter  mange år med uklarhet rundt regelverket om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg, har Vegdirektoratet nå sendt et forslag til endring av forskrift ut på høring. Der går de inn for at det skal bli lov å kjøre med landbruksmaskiner på inntil 3,50 meter innenfor en radius på 5o kilometer i luftlinje fra gården. 

Dette er forslaget til regelverk som Vegdirektoratet foreslår:
“Landbruksmaskin med bredde inntil 3,50 m tillates kjørt på offentlig veg innenfor en radius på 50 km målt i luftlinje fra der foretaket som eier, leaser eller leier kjøretøyet er hjemmehørende. Kjøring er kun tillatt som ledd i vanlig bruk av landbruksmaskinen. Med vanlig bruk menes nødvendig kjøring til, fra, mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøp eller salgssted e.l. Dette gjelder også når forflytning skjer som ledd i landbruksentreprenørvirksomhet. Aksellast, last fra akselkombinasjon, totalvekt og lengde må ikke være større enn det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a.”

Når det gjelder dispensasjoner for landbruksmaskiner mellom 3,50 og 4,10 meter skriver de føgende i høringsforslaget: “Dispensasjonsmyndigheten vil ha adgang til å gi dispensasjon for avstander inntil 50 km målt i luftlinje, men ingen plikt.”

Så nå får håpe at vi kan unngå slike episoder som Landbruk24 omtalte i denne saken fra Sogn og Fjordane, der en bonde måtte ta av tvillinghjula for å få kjøre videre.

Det blir også foreslått en endring i forskriften som understreker at “For traktor gjelder kravet om å ha med kjettinger kun når det er forventet kjøring på veg som er snø- eller isdekket.”

Amund Johnsrud, som har representert Norges Bondelag i ei arbeidsgruppe som har kommet med forslag til endringer, sier til Landbruk24. -Det er bra at en nå omtaler landbruksentreprenørvirksomhet som en del av det ordinære landbruket, og slik sett anerkjenner at leiekjøring må behandles inn under landbruksunntaka og ikke som anna næring.
Han understreker at han bare har sett raskt igjennom forslaget og at Bondelaget vil komme med et grundig høringssvar innen fristen 15. januar.

Her kan du lese hele forslaget

Kilde: Statens Vegvesen