Traktor med tvillinghjul
Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)

Måtte ta av tvillinghjul for å få kjøre videre

23. mai 2018

Kåre Dvergsdal ble stoppet av Biltilsynet i en kontroll på Skei i Jølster kommune, det endte med at han måtte ta av tvillinghjula han hadde montert på traktoren. Årsaken var at han bare hadde en kunstgjødselspreder bakpå, og i følge dagens regelverk kan ikke traktor med tvillinghjul være bredere enn redskapen. Dette skriver Firda Tidend.
Samferdselsdepartementet varsler  at det kommer nye regler om traktorkjøring på veg i løpet av året.

Eg trudde først det var ein spøk, men skjøna fort at dei meinte alvor, sier Dvergsdal til Firda Tidend. Han kan ikke annet enn å le av episoden, men er klar på at det må komme en endring i regelverket så raskt som mulig.
Sjøl har han løst problemet på sin egen kreative måte, til Firda Tidend sier han. –Eg festa ei tre meter lang lekte til gjødselspreiarcn, slik at den er like brei som traktoren med tvillinghjul. Eg sa til Biltilsynet sine folk at eg kom til å gjere det slik, og eg har allereie hatt meg ein tur, humrar Dvergsdal som meiner han på denne måten har- funne ei god løysing på problemet.

Nye regler kommer i løpet av året

Det ble lagt fram en rapport med forslag til nye regler 1. desember 2017. Du kan lese hele rapporten her 

Landbruk24 fikk dette svaret fra Samferdselsdepartementet i dag på spørsmål om status på arbeidet med nye regler.

Arbeidsgruppen som så på reglene for kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg, leverte sin rapport i desember 2017. Rapporten inneholder tilrådinger og forslag til forskriftsendringer som må konkretiseres ytterligere og følges opp i en egen høring.

Arbeidsgruppen tilrår bl.a. at det ikke lenger bør stilles krav til å montere landbruksredskap for å kjøre med tvillinghjul på offentlig veg. Tvillinghjulene skal likestilles med landbruksmaskiner, slik at de får muligheten til å kjøre på offentlig veg med tvillinghjul, og uten krav til påmontert redskap. (Arbeidsgruppen tilrår også å forlenge tillatt til 50 km radius, målt i luftlinje).

Vegdirektoratet har fått i oppdrag av SD å følge opp arbeidsgruppens tilrådinger, og er i gang med arbeidet. De planlegger å sende ut et høringsforslag- i tråd med tilrådingene- i slutten av juni/juli 2018, med 3 måneders høringsfrist. Eventuelle forskriftsendringer forventes å kunne fastsettes i november/desember 2018.

Kilde: Firda Tidend