Ostedisk
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kvoter for tollfri import av ost fra EU er fordelt.

13. august 2018

Etter en ny avtale med EU etter EØS-avtalens artikkel 19, har Landbruksdirektoratet fordelt en utvidet importkvote for ost. For 2018 innebærer dette at kvote for import av 125 tonn ost i perioden fra 1. oktober og ut året er fordelt etter søknad.

Norge og EU-kommisjonen ble i fjor enige om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19, som planlegges iverksatt 1. oktober 2018. Avtalen innebærer en økning i den årlige ostekvoten fra EU som ikke fordeles på auksjon med ytterligere 500 tonn.

Den kvoten er altså helt uten toll, og i motsetning til en del andre importkvoter legges den ikke ut på auksjon, men den fordeles til aktører som har drevet med osteimport. Det betyr at det er muligheter for relativt stor fortjeneste på denne importen. Neste år vil den samlede ostekvoten som fordeles på denne måten bli på 5000 tonn.

Her er en oversikt over de ti største importørene som har fått tildelt kvote:

Unil AS: 37 500 kg
Oluf Lorentzen AS: 23 239 kg
Rema Distribusjon Import AS: 21 691 kg
Coop Norge SA: 21 099 kg
Tine SA: 6 630 kg
Synnøve Finden As: 2 970 kg.
Villa Import AS: 2 394 kg.
Matcompaniet As: 2 192 kg.
Carl Evensen Eftf. As: 1 270 kg.
C&E Gastro-Import AS: 1 204 kg.