Anita Khron
Foto: Martin Skulstad

Krohn Traaseth skal lede utvalg for vekst i grøntsektoren.

2. juli 2019

-Grøntsektoren er en næring i vekst, og kan i fremtiden utgjøre en lagt større andel av verdiskapingen i landbruket. Jeg har fulgt næringen de fem siste årene, og gleder meg til å ta fatt på dette vervet i høst. Det er en ære å få tillit til å lede dette arbeidet, sier Anita Krohn Traaseth.

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 ble avtalepartene enige om å etablere en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Et av tiltakene var å etablere et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet.

Tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth har takket ja til å lede utvalget.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er svært glad for at Anita Krohn Traaseth har sagt ja til å lede dette arbeidet. -Markedsmulighetene i grøntsektoren er store, og utvalget skal legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel. Med sin ledererfaring og engasjement for innovasjon og bedriftsetablering vil Krohn Traaseth kunne tilføre prosessen viktig kunnskap, sier Bollestad.

Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, potet og blomster). Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen, samt rekruttering.

Foruten avtalepartene inviteres Hoff, Bama, Gartnerhallen Norsk Gartnerforbund, NHO mat og drikke, Produsentforeningen 1909, Nordgrønt SA, Norsk Landbruksrådgiving, Innovasjon Norge, NIBIO, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Matmerk til delta i utvalget. Gruppen vil ha sitt første møte 12. september.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet