Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Krisepakken vedtatt i Stortinget

25. oktober 2018

I dag ble krisepakken til jordbruket behandlet i Stortinget, som ventet ble den avtalen som ble inngått mellom faglaga og regjeringen enstemmig vedtatt. Landbruksdirektoratet har varslet at de vil komme med informasjon om utbetaling raskt etter Stortingets vedtak. Landbruk24 oppdaterer så raskt som mulig.

Dette er krisepakken.

Ekstrautbetaling av husdyrtilskudd
Det gjennomføres en ekstrautbetaling av husdyrtilskudd på 285,2 millioner kroner. Ekstrautbetalingen har følgende satser:

Melkekyr 1 290 kr pr dyr
Ammekyr 860 kr pr dyr
Andre storfe og hest 430 kr pr dyr
Sau, geit og hjort 130 kr pr dyr
Utbetalingen skjer med grunnlag i husdyrtall pr 1.3. 2018.

Ekstrautbetaling av arealtilskudd for grønnsaker
Det utbetales 500 kr per dekar til grønnsaksarealer per 15. oktober 2018. Utbetalingen skjer i løpet av året. Utbetalingen er begrenset oppad til 500 000 kroner per foretak.

Ekstra husdyrtilskudd og arealtilskudd til grønnsaker er avgrenset til å gjelde for produsenter i Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund i Rogaland.

Økt erstatningssats for grovfôr
Erstatningssatsen for grovfôr i foretak med husdyr heves for avlingssåret 2018 fra 3,85 kr per FEM til 5,40 kr. Satsen gjelder i hele landet. Dette komme til utbetaling ved sluttoppgjøret av avlingsskadesøknaden.

Maksimal utbetaling i avlingsskadeordningen
Maksimal utbetaling for avlingsskadeerstatning heves for avlingsåret 2018 fra 750 000 kr til 1 500 000 kroner per vekstgruppe.

Utsatt frist for investeringer
Bønder rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter.

Øvrige endringer i jordbruksavtalen
Gjennom sommeren har jordbruket og staten avtalt flere endringer i jordbruksavtalen. Oppsummert er dette:

Økologiske grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beite i 2018.
Fangvekster i RMP kan høstes uten at dette får betydning for RMP-tilskuddet
Foretak som slo korn til fôr kan søke om arealtilskudd korn for dette arealet

Partene er enige om at det skal utbetales 525 mill. kroner ekstra i 2018. Dette
kommer i tillegg til de økte utbetalingene over avlingsskadeordningen etter gjeldende
regelverk. 300 mill. kroner finansieres med økt bevilgning og 225 mill. kroner
finansieres ved at egenkapitalen i Landbrukets Utviklingsfond ikke styrkes med
225 mill. kroner som jordbruksavtalen la opp til.

Her kan du lese sluttprotokollen fra forhandlingene