kyllingfilet
Illustrasjonsfoto

Kraftig økning i slakting av kylling.

28. oktober 2019

Slaktinga av kylling økte med 9,3 prosent fram til 1. august sammenlignet med fjoråret. Nortura ber nå sine kyllingprodusenter i Rogaland om å utvide produksjonen.

Dette er en oversikt over samlet slakting av kylling i årets 7 første måneder fra  bunnåret 2015 fram til i år. 

2015 46 049  
2016 48 238  
2017 53 824  
2018 51 961  
2019 56 824  
Kilde: Fagbladet Fjørfe  


Nortura ber om utvidet produksjon i Rogaland.
Nortura ber slaktekyllingprodusenter i Rogaland melde interesse for å utvide sin produksjon av slaktekylling, det er for 2020 behov for å øke produksjonen for leveranse til Hå Kylling AS.

– Det er viktig at vi har tilstrekkelig produksjonskapasitet for å betjene markedsbehov og volumbehov ved slakteriene, men vi skal ikke øke årlig produksjonskapasitet mer enn nødvendig. Vi skal heller ikke drive på akkord på beleggsgrenser eller nødvendige tomtider, sier Ola-Bjørn Haugbråten, tilførselssjef fjørfe i Nortura, til Norturas medlemssider.

Dette er helt motsatt utvikling som vi ser for firbeinte husdyr, der det er en kraftig reduksjon i slaktinga

Kilder: Nortura, Landbruksdirektoratet og Fagbladet Fjørfe