Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Kraftig reduksjon i slaktinga av storfe, svin og sau hittil i år.

25. oktober 2019

Fram til uke 40 (4. oktober) er slaktevolumet for firbeinte husdyr redusert med 13 000 tonn eller 7 prosent sammenlignet med fjoråret. Et veldig grovt anslag tilsier at dette betyr en redusert omsetning for norske bønder på 450 millioner kroner.

Slaktet volum pr. uke 40. 

Dyreslag 2019 Tonn 2018 Tonn Endring
Storfe 63 800 68 000 -4 200 (6,2%)
Svin 92 671 98 806 -6 135 (6,2%)
Lam/ Sau 13 328 15 909 -2 581 (16,2%)
Totalt 169 799 182 715 -12 916 (7,1%)
       
       

Det er flere grunner til denne reduksjonen. For storfe og delvis sau var det en ekstraordinær stor slakting på grunn av tørke i fjor sommer. For gris har det vært gjennomført en dugnad for å redusere insemineringene, det ble slaktet lett gris i starten av året og utkjøpet av purker begynner også å virke på tilførslene.

Både for gris og sau er dette en nødvendig tilpasning til markedet, og i alle fall for gris er det grunn til å tro at denne reduksjonen gir grunnlag for vesentlig bedre pris framover. For sau og lam ser det ikke så lyst ut, der er det en kraftig nedgang i salget.

Etter lang tid og mye diskusjon ble det forrige uke enighet om hvordan man skal redusere melkeproduksjonen med omlag 7 prosent. Det har blitt beskrevet som dramatisk for norske melkeprodusenter, men det er altså omtrent den samme reduksjonen som har skjedd for kjøttproduksjonen det siste året.

Kilde: Animalia