Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Kraftig nedjustering av årets kornavling

18. september 2023

Fersk prognose viser at forventet tilgang på korn og oljevekster er ned 155.000 tonn sammenlignet med prognosen i august.

Grunnlaget for forrige prognose i august ble laget før ekstremværet «Hans» som førte til flom og ødeleggelser flere steder i Sør-Norge. Nå viser ferske tall fra markedsregulator Felleskjøpet Agri at værforholdene ytterligere forverrer årets kornavling.

– Sesongen har gitt svært vanskelige vilkår for korndyrking i Norge, med utgang av høstsådd korn etter vinteren, tørke i juni og mye regn i juli. Dette har gitt sen modning, dårlig utvikling av kornet og spiring i akset. En del areal tilsådd med korn vil ikke bli treska, skriver Sindre Flø, seniorrådgiver næringspolitikk og markedsregulering i Felleskjøpet Agri i prognosen som ble publisert mandag.

33 prosent lavere enn fjoråret

I prognosen påpekes det at ekstraordinære mengder nedbør i august og september har endret forutsetningene som lå til grunn for prognosen i august.

Den ferske avlingsprognosen estimerer at 70.000 dekar korn ikke blir tresket denne sesongen. Prognosen tilsier en tilgang av korn og oljevekster som er 33 prosent lavere enn fjoråret, og 19 prosent under femårssnittet.

Prognose for avling i kg pr. dekar
Avdelingar i Norsk Landbruksrådgiving har vurdert avlinga og gitt innspel pr. 14.09.2023.

Basert på prognosen gir også markedsregulator råd til Landbruksdirektoratet om suppleringsimport av korn til matmjøl og kraftfôr. I prognosen anslår markedsregulator et importbehov på 203.500 tonn matkorn for å dekke forbruket. Dette vil i så fall gi en norskandel i matmjøl og gryn på 34 i prosent denne sesongen.

Les hele prognosen fra markedsregulator  her.