Svein Ombudstvedt
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Koronautbruddet påvirker Norske Skog

23. april 2020

Resultatet for Norske Skog etter skatt ble negativt i første kvartal – -374 millioner kroner mot 153 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

I sin kvartalsrapport skriver konsernet at restriksjonene koronautbruddet i løpet av kort tid har påvirket driften i betydelig grad og redusert etterspørselen etter publikasjonspapir.

– Norske Skog leverte et sterkt driftsresultat i første kvartal 2020. For øyeblikket merker vi effekten av koronarestriksjonene i de fleste av våre markeder. De utfordrende markedsforholdene vil bli håndtert gjennom en aktiv porteføljeforvaltning, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Driftsresultatet i første kvartal var på 90 millioner kroner mot 253 millioner kroner i første kvartal i fjor. Resultatet er påvirket av svakere norske kroner, urealiserte valutatap på gjeld og ikke-kontantmessige endringer i verdsettelsen av energikontrakter. opplyser selskapet.

Norske Skog melder at konsernet kontinuerlig vil overvåke og evaluere virkningen av koronasituasjonen på selskapets drift og forretningsutsikter.

Helse og sikkerhet for konsernets ansatte er første prioritert under de rådende forholdene. Ytterligere tiltak knyttet til drift og likviditet kan bli iverksatt fremover, heter det.

Nøkkeltall for Norske Skogs resultatregnskap for første kvartal 2020. Tall fra samme periode i fjor i parentes.

* Driftsinntekter: 2.771 millioner kroner (3.107 millioner kroner)

* Driftsresultat: 90 millioner kroner (253 millioner kroner)

* Resultat etter skatt: -374 millioner kroner (153 millioner kroner)

Permittterer, men betaler utbytte

198 ansatte i Norske Skog i Halden og i Oslo ble i forrige uke permittert som følge av koronakrisen. På fredag kommer 268 millioner inn på investorenes kontoer.

Utbyttet tilsvarer en direkteavkastning på 10,7 prosent av aksjeverdien, skriver Klassekampen.

Et forslag fra tillitsvalgte om å utsette utbyttet til krisen er over ble ikke hørt.

Paul Kristiansen, Fellesforbundets konserntillitsvalgte i Norske Skog, sier at permitteringene koster Nav 34 millioner kroner.

– Fagforeningens standpunkt i saken er at vi er motstander av utbytte. De 268 millionene kunne vært brukt på å forsterke industrien vi jobber i, sier han.

– Jeg skjønner at folk som investerer, skal ha utbytte, men alt over 3 prosent er mer enn nok. 10 prosent er helt vanvittig, sier han.

Opprinnelig hadde konsernstyret planlagt å betale ut et utbytte på 6 kroner per aksje, omtrent 600 millioner kroner. Det ble redusert til 3,25 kroner per aksje som følge av koronakrisen.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt peker blant annet på at Norske Skog ble markedsført som et utbytteselskap da konsernet ble børsnotert i fjor, og at utbyttet er nær halvert.

– Et attraktivt utbytte kombinert med gode planer for framtidig omstilling og investeringer, er den beste måten å opprettholde og styrke aktiviteten på våre fabrikker, skriver han til avisen.

(©NTB)