Andesr Klaseie. Foto: Kristin Brenna
Andesr Klaseie. Foto: Kristin Brenna

Kornutvalget i Bondelaget om volumtillegg for korn

23. juli 2021

Etter at det ble kjent at Felleskjøpet Agri innfører en samhandlingsavtale som gir kvantumstillegg for alt korn som blir levert i løpet av sesongen, har det kommet reaksjoner fra mange kornprodusenter. Nå kommer kornutvalget i Norges Bondelag med en uttalelse om saken, der de etterlyser politiske strukturvirkemidler i kornproduksjonen.

Leder Anders Klaseie har sendt følgende e-post til Landbruk24:

Kornutvalget i Norges Bondelag har merka seg reaksjonene etter at Felleskjøpet Agri sendte ut årets kornguide til kornprodusentene. I kornutvalget forventer vi at alle produsentene opplever å få den forventa kornprisøkningen som fastsettes i jordbruksoppgjøret.

Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn. Det betyr at de plikter å ta ut målprisen som fastsettes i jordbruksoppgjøret. Samtidig skal Felleskjøpet Agri konkurrere i marked. Balansegangen er krevende. Kvantumstillegg plikter Felleskjøpet Agri å notere inn i målprisen. Det er kun tillegg- og trekk knytta til kvalitet som ikke skal noteres i målprisen. Tillegg for kvantum har vært prisnotert tidligere også.

Kornutvalget liker ikke at mindre produsenter som følge av dette vil oppleve å få en lavere kornpris enn produsenter med store volumer. For å ha en så stor kornproduksjon som mulig i Norge er det avgjørende at det lønnsomt å produsere korn på mindre arealer. Derfor er vi svært skuffa over at Regjeringen ikke vil innføre strukturvirkemidler i kornproduksjoen. Bondelaget krevde et høyere arealtilskudd i sone 3 og 5 og et høyere arealtilskudd for de første 250 dekarene. Dette er politiske virkemidler som vil bidra til å stimulere mindre kornprodusenter. Det er avgjørende at vi har med oss både små og store kornprodusenter i framtida. Det forventer vi i kornutvalget at både markedsregulator og politikerne tar inn over seg og følger opp med virkemidler.

Det positive er at Felleskjøpet Agri nå inkluderer volumene som leveres på høsten i sin kvantumsberegning. Det gjør at flere vil få kvantumstillegg, og ikke bare det volumet som lagres på gården. Kvantumstillegg er et viktig tiltak for å være konkurransedyktig i kornbransjen. Og vi trenger en konkurransedyktig markedsregulator.