Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Må levere stort volum for å få den fastsatte målprisøkningen på korn.

26. juli 2021

Felleskjøpet Agri har i år innført en kvantumsbasert avtale for alt korn som leveres. Det gis inntil 5 øre pr. kg i tillegg for de som leverer mest, dette tillegget inngår i noteringen av målprisen på korn. De små produsentene vil dermed ikke få den økningen i kornpris som er fastsatt av Stortinget i jordbruksoppgjøret.

Landbruk24 har bedt Bjørn Stabbetorp, direktør i divisjon Landbruk i Felleskjøpet Agri forklare endringene.

Er det riktig at kornprodusentene må levere flere hundre tonn for å oppnå målpris?
(Et eksempel: En liten produsent leverer tre trailerlass på 30 tonn til et noteringsanlegg får 1 øre i tillegg med samhandlingsavtale. Mens en stor produsent leverer 40 tilhengerlass på 10 tonn til det samme anlegget og får 5 øre i tillegg.)

–Felleskjøpet investerer for tiden store beløp i anleggsstruktur for å bedre leveringsmulighetene for kornbonden. Målet er å gi et enda bedre tilbud til Felleskjøpets kornprodusenter, samtidig som en kostnadseffektiv håndtering av kornet fra produsent til matmjølindustri/kraftfôrfabrikk sikres.

– Parallelt utvikler vi avtalene med kornprodusentene for å legge til rette for mer forutsigbarhet, mer rasjonelle varestrømmer, og lavere kostnader i verdikjeden, forteller Bjørn Stabbetorp.

– I den nye samhandlingsavtalen åpner Felleskjøpet for kvantumsbasert avtaletillegg også på det kornet som leveres i skuronna. Tidligere er det kun lagringskornet som har hatt denne muligheten. På denne måten vil alle kornprodusenter ha en fordel av å inngå en slik samhandlingsavtale med Felleskjøpet. En slik avtale forutsetter leveranser på over 25 tonn.

–Tillegget er kvantumsbasert, og fordelen vil dermed være størst for de de som leverer store volumer, sier Stabbetorp.

Viktig å bevare en samvirkebasert markedsordning.
Det er ingen strukturvirkemidler i kornproduksjon og referansebrukene viser at det er veldig stor forskjell på lønnsomheten på små og store kornbruk. Dette vil gjøre denne forskjellen større.
Er Felleskjøpet Agri bekvem med å stimulere til økt strukturrasjonalisering i kornproduksjon?

– Dette ser vi som en nødvendig tilpasning til konkurransesituasjonen. For å bevare en samvirkebasert markedsordning på korn, er det viktig at Felleskjøpet opprettholder en solid markedsandel i kornmarkedet. Vi oppfatter at det er bred enighet blant kornprodusentene om at det er viktig å sikre gode markedsordninger på korn også i framtida, og Felleskjøpet vil sørge for å være i posisjon til gjøre den jobben også i åra som kommer, svarer Stabbetorp.

Pristillegg ved samhandlingavtale med Felleskjøpet Agri. 
25 til 99 tonn: 1 øre pr. kg
100 til 199 tonn: 2 øre pr. kg.
200 til 299 tonn: 3 øre pr. kg.
300 til 399 tonn: 4 øre pr. kg.
Over 400 tonn: 5 øre pr. kg.

Samhandlingsavtalen omfatter ikke økologisk produksjon, kornvolumer på såkornkontrakt, konvensjonelle erter og åkerbønner samt kontraktshavre/bygg.

Priser for sesongen 2021/22

Felleskjøpet Agri har utarbeidet prognose for basisprisene (disse kan endres i løpet av sesongen) Prisene gjelder for kystanleggene til Felleskjøpet Agri ved Oslofjorden (og Trondheim kornsilo for bygg) og er ikke inkludert eventuelle avtalebaserte kvantumstillegg.

Hvis vi sammenligner med forrige sesong er det foreløpig følgende endringer:
For matkveite er prisen i sesong 11 øre høyere, mens topprisen er 7/8 øre høyere.
I sesongen er prisen på bygg 7 øre høyere enn i fjor, mens topprisen er 3/5 øre høyere enn i fjor.
For havre er prisen i sesongen 7 øre høyere, mens topprisen er 7/9 øre høyere.
(Prisene ble justert ved nyttår forrige sesong.)
Dette betyr at priskurven i år er litt flatere, det blir mindre lønnsomt å lagre korn.

I den tekniske jordbruksavtalen ble målprisen økt med 13 øre/kg for matkveite, 10 øre/kg for havre,bygg og matrug. Mens økningen for Oljefrø er økt med 40 øre/kg.Kilde: Felleskjøpet Agri