Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Kornprisene øker fra uke 51

27. november 2023

Felleskjøpet markedsregulator melder at prisen på korn vil øke fra uke 51. Høyeste prisnivå vil øke med 4 øre for matkveite, 8 øre for bygg og 11 øre for havre.

Felleskjøpet Agri marknadsregulator publiserte prognose for basisprisar 7. juni.  Priskurvene skal sikte mot uttak av målpris for kvar av målprisvarene for korn. Priskurvene skal vidare gi stimulans til at kornet blir levert i samsvar med ein mest mogleg optimal logistikk for bransjen samla. 

Det er venta at ein mindre andel av avlinga i 2023 blir avrekna til produsent etter nyttår enn det som er normalt. Dette utløyser større prispåslag enn vi normalt har sett.

Vi har gått gjennom prognosen i lys av novemberprognosen med sikte på å ta ut prisar i samsvar med målpris og gjort følgjande endringar:

-Matkveite: Høgaste prisnivå går opp med 4 øre.

-Matrug: Høgaste prisnivå går opp med 9 øre.

-Bygg: Høgaste prisnivå går opp med 8 øre.

Havre: Høgaste prisnivå går opp med 11 øre.

 

Kilde: Felleskjøpet markedsregulator