Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Konrad Kongshaug leder produsentråd for storfe

7. september 2023

Nortura har bedt om at Norges Bondelag etablerer produsentråd for storfe og svin for å forsterke budskapet deres om å ta ned produksjonen. Bondelaget tok raskt oppfordringen, og onsdag denne uka opprettet styret i Norges Bondelag produsentråd.

Produsentråd storfe er helt nytt, og skal ledes av Konrad Kongshaug. Han produserer storfekjøtt både fra melkekyr og ammekyr i Møre og Romsdal, og er styremedlem i Norges Bondelag. Produsentråd svin fungerte i 2019 under forrige periode med markedsubalanse av svinekjøtt. Denne gangen er det Einar Myki fra Innlandet som skal lede det. Nortura kommer med informasjon om hvor mye/hva slags volum man ønsker å ta ut gjennom tiltaka de velger. Produsentrådene vil fungere så lenge behovet er der, dvs så lenge det pågår frivillig produksjonsregulering.

– Vi er helt avhengig av oppslutning om tiltakene fra Nortura for å få produksjonen i balanse. Å sette i gang produsentråd er Bondelagets måte å forsterke Nortura sitt arbeid som markedsregulator, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. 

–  Jeg oppfordrer alle produsenter til å slutte opp om tiltakene Nortura etter hvert kommer med, som for eksempel lavere slaktevekter, kalveslakt og redusert bedekning av purker. For at vi skal få markedet i balanse og bedre økonomien vår, er det avgjørende at alle kjøttprodusenter gjør en innsats også de som ikke leverer til Nortura, sier Gimming. Alle taper på en langvarig periode med ubalanse, uavhengig av hvem man leverer til understreker han.

Dette er produsentråd

Jordbruksavtalen 2018 ga anledning til å forsterke markedsregulators råd når de setter i gang frivillig produksjonsregulering. Det kan produsentene gjøre, og Norges Bondelag har tidligere løst det gjennom å sette i gang et produsentråd svin. Produsentråd består av enkeltprodusenter fra ulike landsdeler, ulike type produksjon og leverer til ulike varemottakere, som samla sett har en oversikt over produksjonen. Målet er å få best mulig oppslutning om de frivillige tiltakene i produksjonsreguleringen, og dermed bedre markedsbalanse på en kostnadseffektiv måte. Svineprodusentene kjenner godt til de negative økonomiske effektene av et marked i ubalanse. En tilnærmet samlet næring sluttet opp om tiltakene i 2019, og markedsregulator var godt fornøyd med effektene av produsentråd svin.

Kilde: Norges Bondelag