Streikevakter
Foto: Negotia

Konflikten fortsetter i Felleskjøpet Agri.

23. september 2019

Her gjengis det siste som partene i konflikten i Felleskjøpet Agri har lagt ut på sine nettsider.

En kronikk av Monica A. Paulsen, Forbundsleder i Negotia

En kronikk av John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Reagerer sterkt på påstander om løgn

Vi reagerer sterkt på Negotias påstander om at Felleskjøpet lyver om hva som er fremsatt av tilbud for å løse streiken. Faktum er at vi lørdag via Riksmekleren spilte over et nytt forslag til Negotia for å løse streiken, sier Kari Wang Olsen, direktør HR i Felleskjøpet Agri.

Forslaget ble besvart fra Negotia i går kveld, og vi møttes i morges for å gå gjennom dette.

– Negotias nye krav var ikke akseptable for oss, og vi meldte dette tilbake til Negotia innen kl 11 i dag.  Vi ser at Negotia nå hevder at de har nedjustert sitt lønnskrav til 3,2 prosent, men de unnlater å nevne at de underliggende kravene fremdeles består, sier Wang Olsen

Av hensyn til de fremtidige relasjoner og samarbeid, vil vi ikke kommentere påstandene fra Negotia ytterligere nå, utover at vi tar sterk avstand fra den.

Negotia avviser nye forslag fra Fellesjøpet på å løse streiken

Felleskjøpet gjør nå vårt ytterste for å begrense streikens skadevirkninger, og å diskutere internt alle mulige måter å få løst streiken på.

I helgen har Felleskjøpet tatt nye initiativ overfor Negotia for å komme til en løsning som kan få slutt på streiken. Fremfor å komme oss i møte svarte Negotia med ytterligere nye krav. 

På torsdag sendte Felleskjøpet et tilbud til Negotia for å få til en løsning på streiken. Dette ble blankt avvist uten at Negotia var villige til å møte oss ved forhandlingsbordet, men i stedet kom med nye krav.

I helgen initierte Felleskjøpet nok en ganget et forslag til løsning basert på ny informasjon i media, der det fremkom en bekymring for bortfall av rettigheter i en overgangsperiode mellom to tariffavtaler. Dette var for oss et nytt moment vi ønsket å ha en dialog med Negotia om. Felleskjøpet sendte derfor et forslag til Negotia for å komme i møte på denne bekymringen.

-Felleskjøpet har et sterkt ønske om å komme til en rask løsning på denne konflikten og vi ville gjerne få til en løsning slik at vi igjen kan garantere at alle husdyr får nok fôr, sier direktør Kari Wang Olsen. 

Vi beklager at Negotia ikke har kommet Felleskjøpet i møte på vårt tilbud og at streiken dermed fortsetter. Dessverre kom Negotia også denne gang med ytterligere nye motkrav. I tillegg er det vanskelig å ha en dialog når vi opplever at retorikken og kravene endrer seg fra utspill til utspill i media.

-Vi undres også over at Negotia stiller spørsmål om tariffmessige forhold når Felleskjøpet skal over til Norges største arbeidsgiverorganisasjon NHO.  Vi i Felleskjøpet føler oss trygge på at det å bli medlem i NHO vil ivareta våre medarbeidere på en god måte. For å gjøre det helt klart: Ingen kommer til å miste alt, slik Negotia uttaler i media i helgen. Ingen vil heller stå uten en avtale i en overgangsperiode, avslutter Kari Wang Olsen, direktør HR i Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet gjør sitt ytterste for å tilpasse driften etter de ressursene som er tilgjengelige for å minimere negative konsekvenser for alle berørte. Felleskjøpet beklager at streiken YS har valgt å gå ut i rammer våre kunder.

 

Negotia: -Kan ikke se å ha mottatt nytt tilbud fra Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri påstår på sine nettsider at de har kommet med et nytt tilbud i helgen. – Vi har ikke oppfattet å ha fått et nytt tilbud, sier Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen.

– Det var derimot Negotia-klubben som søndag kveld sendte et forslag til løsning på konflikten til Felleskjøpet, med et lønnskrav på 3,2 prosent. Ved svarfristen mandag formiddag avviste Felleskjøpet forslaget, sier Anne-Lene Gabrielsen.

Kort tid etter sendte Felleskjøpet Agri ut en pressemelding hvor det står at Negotia har avvist nye forslag fra Felleskjøpet på å løse streiken, men at Negotia har svart med å komme med ytterligere krav.

– Som sagt har ikke vi oppfattet å ha fått et nytt tilbud fra Felleskjøpet. Derfor opplever vi at bedriften her forsøker å snu situasjonen på hodet ved å få det til å virke som at det er Negotia som har avslått et nytt tilbud, sier Gabrielsen.

 

Hvorfor streiker vi?

Bakgrunnen for konflikten er at arbeidsgiver ikke vil sikre de rettighetene medlemmene har i dag. På bakgrunn av dette har vi fremmet et prosentkrav på totalt 11,5 prosent som er ment å kompensere for manglende sikring av disse rettighetene. I det øyeblikket arbeidsgiver sikrer at rettighetene ikke blir forringet, faller også vårt prosentkrav ned til et nivå som er på linje med de andre lønnsoppgjørene i Felleskjøpet (ca. 3.2 prosent).

Hvorfor gjør vi dette nå?

I forbindelse med at Felleskjøpet går fra arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og over til NHO, vil dagens tariffavtale løpe ut 31. mars 2020. Den tariffavtalen vi skal over på i NHO forhandles om høsten. Da blir det et halvt års opphold som fører til varig bortfall av de avtalte rettighetene dersom de ikke sikres på forhånd. Skal vi få noen av dem tilbake igjen, må det skje gjennom nye forhandlinger hvor alt starter fra grunnen av.

Hva krever vi?

Negotia har kun krevd et prosentkrav for å kompensere for at vi ikke får sikret rettighetene våre med over til NHO. Viktig å huske på er at «rettigheter» i denne sammenhengen betyr: De lønnsvilkårene vi har i dag. 

Negotia-klubben i Felleskjøpet har laget et forslag til en avtale som partene lokalt kan inngå, som vil sikre at dagens full lønn under sykdom, gruppelivsforsikring, en rekke arbeidstidsvilkår, helg- og kveldstillegg, vakttillegg, og provisjonsavtaler videreføres uendret. Felleskjøpet har avslått en slik lokal løsning.

Utover et lønnsoppgjør på linje med det andre ansattgrupper i Felleskjøpet har fått i årets oppgjør, krever vi ikke noe nytt, bare sikkerhet for at avtalte rettigheter videreføres.

Vil bedriften ta vekk våre opparbeidede goder?

Til Halden Arbeiderblad sier Felleskjøpet følgende:

“– Felleskjøpet har tidligere gjort det klart overfor de ansatte at vi ikke har intensjoner om å forringe rettigheter for eksempel knyttet til blant annet sykelønn og foreldrepermisjoner. På samme måte som da Felleskjøpet gikk fra Landbrukets arbeidsgiverforening til Spekter for noen år siden.

– Negotia har også krav om at gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg forblir som de er. Er det Felleskjøpets intensjon å ikke forringe de rettighetene også?

– Vi har informert alle våre fagforeninger om at vi ønsker en god og inkluderende prosess med alle fagforeninger i forkant av overgangen til NHO, sier Gro Tvedt Anderssen i Felleskjøpet, uten å svare på det opprinnelige spørsmålet.”

……………..

Vi mener at bedriftens manglende vilje til å innfri kravet, i tillegg til den risikoen de tar for reduksjon av omdømme, inkludert utsagnet over, viser at det var helt nødvendig å ta denne kampen for å sikre de rettighetene medlemmene har i dag.