Foto: Norges Skogeierforbund
Per Skorge. Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

-Komplett uforståelig

6. oktober 2023

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024, er bevilgningen til frivillig vern av skog redusert med over 170 millioner kroner fra dagens nivå.

– Det er komplett uforståelig at regjeringen ikke tar miljøarbeidet i skogen mer på alvor. Skogeierne tilbyr areal til vern, men regjeringen sier nei takk. Vi frykter at det foreslåtte kuttet vil redusere oppslutningen om frivillig vern, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Politisk tautrekking

Dragkampen mellom regjeringen og SV om budsjettposten til frivillig skogvern har vært en gjenganger de siste årene. Noe som har ført til usikkerhet rundt ordningen. For selv om interessen har vært høy blant skogeierne, har ikke bevilgningene hengt med, og derfor har det bygget seg opp en kø av områder som er klare til å vernes.

Ved fremleggingen av fjorårets statsbudsjett foreslo regjeringen å nesten halvere bevilgningen, til stor frustrasjon fra både skogeierorganisasjonene og miljøorganisasjonene. Regjeringen snudde, og etter forhandlinger med SV, endte de til slutt med å øke bevilgningen til et historisk høyt nivå på 524 millioner kroner i revidert budsjett.

Nå foreslår de et nytt solid kutt i bevilgningen, hvor bevilgningen for 2024 er satt til 351,4 millioner kroner.  

– Selv om regjeringen endte opp med å øke bevilgningen i fjor, er det fortsatt mange skogeiere som venter på avklaringer i vernesakene sine. Nå må de igjen belage seg på lengre ventetid, og i verste fall avslag med begrunnelse i manglende bevilgning. Dette svekker tillitten til ordningen, sier Skorge.

Kilde: Pressemelding fra Norges Skogeierforbund