Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Kø på slakteriene

29. oktober 2018

Nortura melder på sine nettsider at lavere salg og kapasitetsutfordring på innfrysing gjør at de må skyve flere dyr enn normalt. Det er for tiden høye innmeldingstall av spesielt kyr og søyer. Mange steder i landet har det kommet eller er meldt snø, og det er en krevende situasjon for mange bønder som venter på å få slaktet sine dyr.

De fleste vil nå oppleve av storfe vil bli slaktet både en og to uker etter basisuken. For småfe vil det også være et stort behov for å skyve dyr i en til to uker. Det vil selvsagt bli kompensert når dyr blir skyvet utover det innmeldingsordningen gir rom for. Da vi regner med at innmeldingstallene vil gå ned i ukene fremover, mener vi situasjonen vil normalisere seg i løpet av tre – fire uker, skriver Nortura.

Som kjent er det en krevende markedssituasjon for alle de “firbeinte” dyreslagene om dagen. Det er nå i overkant av 10 000 tonn på regleringslager, noe som er historisk høyt og f.eks. 4 ganger høyere enn på denne tiden i fjor!

Prisen på voksen sau er nå på sitt høyeste ( hvis man kan bruk et slikt ord om 5,19 kr pr. kg.) denne høsten, og det planlegges slaktet 16 500 sauer denne uka.  Se alle detaljer om kjøttmarkedet på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura Medlem