Halmballer
Foto: Frank May / NTB scanpix

Knokler og mugg i importert høy

2. august 2018

En fôrimportør har fått omsetningsforbud etter funn av dyrerester og mugg i fôr som var ulovlig importert fra Baltikum.Mattilsynet undersøkte fôret etter å ha fått en bekymringsmelding fra en stall som hadde kjøpt fôr fra importøren, skriver Nationen.

– Mugg kan forårsake abort hos drektige dyr og akutt forgiftning, i tillegg til en rekke luftveis- og hudsykdommer. Noen smittestoffer i beinrester og mugg kan bli overført til matproduktet, som for eksempel kjøtt, melk og meieriprodukter. Dette kan gjøre mennesker syke, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

På grunn av den massive tørken i Sør-Norge har myndighetene lettet på restriksjonene for fôrimport, men det kreves fortsatt at alle som importerer og selger fôr fra utlandet, registrerer seg.

– Disse kravene var ikke på plass i denne saken, slår Jahr fast.

Det importerte fôret ble solgt til to gårder i Østfold og én i Hedmark. Tilsynet mener at fôret utgjør en så stor fare for folke- og dyrehelsen i Norge, at det må destrueres.

I slutten av juli gikk Miljødirektoratet ut og advarte mot at fremmede insekter og planter kan komme inn i landet som følge av den økte fôrimporten under tørkekrisen.

– Vi er redde for at man med fôrimport får en utilsiktet innførsel av fremmede arter som kan ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i Norge, sa leder Bjarte Rambjør Heide ved artsseksjonen i Miljødirektoratet.

(©NTB)