Foto: Moelven
Foto: Moelven

KLP kjøper 12 prosent av Moelven Industrier

23. desember 2020

Glommen Mjøsen Skog SA selger 12 prosent av aksjene i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet Kommunal landspensjonskasse (KLP). Etter salget er Glommen Mjøsen Skog fortsatt største eier.

– Glommen Mjøsen Skog er svært fornøyd med å få på plass en sterk og langsiktig medeier i Moelven Industrier. KLP er kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap og deler mye av verdisynet vårt innen langsiktig utvikling, bærekraft og samfunnsansvar. Å få KLP inn på eiersiden vil styrke Moelvens posisjon, sier styreleder Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen Skog.

KLP investerer om lag 290 millioner kroner i Moelven Industrier.

– Vi er glade for å ha blitt invitert inn på eiersiden i Moelven. Selskapet er veldrevet, har god lønnsomhet og spennende utviklingsmuligheter. For KLP er det viktig å lete etter investeringer som kan bidra til fremtidsrettet næringsutvikling lokalt og regionalt. Skog som råvare har stort potensial til å bli videreforedlet i Norge, og vi vil gjerne være med på å muliggjøre det. En klok utnyttelse av skogen vil også være et viktig bidrag i kampen mot global oppvarming, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

For snart ett år siden tok Glommen Mjøsen Skog SA kontrollen i Moelven Industrier ASA ved å kjøpe seg opp til en eierandel på nesten 80 prosent av aksjene i selskapet. Viken Skog er den andre store eieren, med cirka 20 prosent.

– Glommen Mjøsen Skog har vært tydelige på at vi ønsker å utvikle en sterk og framtidsrettet eierstruktur i Moelven, men vi har hele tiden vært klare på at vi ikke skal eie så mye som vi gjør nå. Salget til KLP mener vi legger til rette for best mulig videreutvikling av Moelven, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Etter salget til KLP har Glommen Mjøsen Skog en eierandel på 67 prosent.

-Vi er opptatt av å være en aktiv og offensiv eier av Moelven, i samarbeid med sterke medeiere – Viken Skog og KLP. KLP går inn i eksisterende aksjonæravtale og sammen ønsker vi å utvikle et langsiktig og strategisk eierskap i Moelven, sier Nordtun.

Andelseiere vil få kjøpe aksjer

Det har tidligere blitt omtalt at andelseierne skal få mulighet til å kjøpe aksjer i Moelven Industrier. Det fikk vi ikke til i denne fasen, forteller Hemstad.

– Vi har fortsatt et mål om at andelseiere som ønsker det skal kunne investere i Moelven. Så sant det blir mulig, ønsker vi å legge til rette for det på et senere tidspunkt. Andelseierne vil etter styrets oppfatning uansett være tjent med at Glommen Mjøsen Skog har et langsiktig og godt eierskap i Moelven, sier en fornøyd styreleder.

Kilde: Pressemelding fra Glommen Mjøsen Skog