Eggeske
Foto: Orkla

KLF hardt ut mot begrensninger i forsyningsplikten på egg

24. februar 2020

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) reagerer sterkt på regjeringens forslag om å begrense forsyningsplikten på egg. De mener dette gjør det umulig for andre aktører enn Nortura å konkurrere om leveranser til mer enn en dagligvarekjede om gangen.

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut et høringsutkast, der de foreslår en begrensning i forsyningsplikten på 500 tonn  fra markedregulator Nortura til uavhengige aktører. Utover dette foreslås det at de uavhengige aktørene kan få inntil 30 prosent av kvantumet de har fra egne leverandører.
Les mer om dette forslaget her

I sitt høringssvar skriver KLF blant annet:

Å skape et regelverk som begrenser forsyningsplikten på egg vil fort virke kontraproduktivt i forhold til å balansere markedet. I et «badekar» som det norske markedet er det viktigste for å sikre at markedet er i balanse, at det er sømløs og tilnærmet kostnadsfri forflytning av enten produsentene eller deres volumer, mellom eggpakkeriene.

En forutsetning for at parter i næringslivet skal inngå forretningsmessige avtaler, er at begge vet at den andre part kan oppfylle sin del. Det eneste svaret de private eggpakkeriene kan gi dersom de ønsker å ta store kontrakter, gitt at det blir begrensninger på forsyningsplikten, blir å etablere nye produsenter og øke totalproduksjonen i markedet.

Samme etablerings-effekt oppstår dersom markedsregulator forsøker å hindre forflytninger av kunder gjennom å prise eggleveranser, eller «utlån» av produsenter til eggpakkerier utenom forsyningsplikten, slik at disse blir dyrere enn å etablere egne produsenter. Selv ved samme kostnadsnivå på egne egg og innkjøpte egg, er det i en ordinær situasjon en ulempe ikke å produsere selv. Dette blant annet fordi pakkeriene gjerne har, og ønsker å ha, tett oppfølging av produsentene gjennom effektivitets-kontroller, sporingsløsninger, ulike fôringsregimer for å oppnå bestemte kvaliteter etc.

Et regelverk som vil stoppe konkurransen en gang for alle

I et innlegg i Dagens Næringsliv som er gjengitt på nettsidene til KLF skriver Fredrik Strømmen, administrerende direktør i Den Stolte Hane og Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir i KLF at “Landbruks- og matdepartementet foreslår nå et regelverk som en gang for alle vil sette en stopper for videre konkurranse om de store kundene i eggmarkedet. Dagens situasjon der markedsregulator Nortura, med sitt Prior-merke, er hovedleverandør til to av de tre dagligvarekjedene, skal låses fast. Det vil si; det vil fortsatt være mulig for Nortura å ta over leveransene til den siste dagligvarekjeden. Men for Den Stole Hane vil det bare være mulig å «bytte» dagligvarekjede; altså skal det kapres en ny stor kunde forutsetter det at de gir fra seg den de har.”

“Ingen av «de tre store» kjedene i dagligvarehandelen har under 10 000 tonn i sin portefølje. Den Stolte Hane kan, om dette regelverket blir vedtatt, bare konkurrere om nye kontrakter opp til 3,5-4 000 tonn. Både handelen og Norturas konkurrenter må altså i praksis be om «tillatelse» fra Nortura om de skal bytte leverandører eller kapre kunder. I alle fall er de helt avhengig av Norturas velvilje; for å etablere nye eggprodusenter for å få nok volum til kundekapring er i praksis umulig. Å be bønder ny-investere til noe alle vet vil gi overproduksjon, som deretter bøndene i fellesskap må betale omsetningsavgift for å regulere vekk, er ikke et reelt alternativ.”

Kilde: Kjottbransjen.no og KLF sitt høringssvar.