Egg i butikk
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Foreslår begrensninger i forsyningsplikten for egg

17. november 2019

Landbruks- og matdepartementet sendte før helgen ut et høringsnotat om en endringer i forskrift om markedsregulering. Der foreslår de at det blir begrensninger i forsyningsplikten som markedsregulator Nortura har til de uavhengige eggpakkeriene.

Les hele forslaget her

Her er et utdrag av forslaget:
Ut fra fordelingen av norsk produksjon mellom markedsaktørene i eggsektoren, foreslår departementet en årlig begrensing i kvantumet som
kan kreves med grunnlag i forsyningsplikten på 500 tonn egg per år for uavhengige aktører. For forsyninger ut over 500 tonn, foreslår departementet at det stilles krav om leveranser fra egne leverandører. Forsyningsplikten for dette kvantum foreslås satt til inntil 30 prosent av innveid eggmengde fra egne leverandører foregående år.

Departementet legger vekt på at de foreslåtte grensene skal kunne legge til rette for nyetablering av eggpakkerier, samtidig som de gir vekstmuligheter for både nye og eksisterende aktører. For markedsaktører som tar imot et stort samlet årlig eggkvantum fra sine produsenter vil 30 prosent av innveid volum kunne utgjøre store kvanta. Departementet finner derfor at en avgrensning på 30 prosent vil kunne gi utviklingsmuligheter for andre aktører.”

KLF: -En dårlig løsning

På egg så ser vi at begrensningen som innføres på forsyningsplikt er en dårlig løsning for konkurransen i markedet. Den gir mulighet alene for Norturas kommersielle del å kapre avtalene med alle de 3 store dagligvaremarkedet, uten at dagens eller nye konkurrenter kan svare, med mindre de og deres produsenter gir blaffen i markedsbalanse. Det skriver fungerende administrerende direktør i KLF til Landbruk24.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet