ScreenShot_10.11.2022_15_52_55

Klemoen inn i Budsjettnemnda

10. november 2022

Landbruks- og matdepartementet har utnevnt medlemmer i Budsjettnemnda for jordbruket for 2022-2024. En av de nye medlemmene er Anders Bakke Klemoen som representant for Bonde- og Småbrukarlaget. Han har engasjert seg sterkt i debatten om nytt tallgrunnlag for jordbruket, spesielt har han foreslått en modell for beregning av kapitalavkastning i jordbruket.

Til Nationen som omtalte saken først sier Klemoen: – Jeg er veldig ydmyk og takknemlig over å ha fått denne oppgaven. Jeg har brukt ekstremt mye tid som privatperson på å sette meg inn i tallgrunnlaget for landbruket. At jeg nå får mulighet til å jobbe med dette i organiserte former og ikke bare i kommentarfeltene, er jeg veldig glad for.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av jordbrukets økonomiske stilling, først og fremst til bruk under de årlige jordbruksoppgjørene. I tillegg har nemnda enkelte oppgaver som ikke har sammenheng med jordbruksforhandlingene, skriver NIBIO på nettsiden til nemnda. 

Arbeidet i nemnda baseres på konsensusprinsippet, det vil si at alle stiller seg bak de beregningene som legges fram.

Medlemmer i Budsjettnemnda for 2022-2024.

Knut Børve (leder), Kunnskapsdepartementet

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå

Steinar Helgen, Landbruks- og matdepartementet

Siri Voll Dombu, Landbruks- og matdepartementet

Anders Bakke Klemoen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Vilde Haarsaker, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Anders Huus, Norges Bondelag

Sigrun Pettersborg, Norges Bondelag

Ole Nikolai Skulberg, fellesrepresentant Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Per Arne Skjeflo, Finansdepartementet

Torgeir Dahl Jørgense, Finansdepartementet

Nora Vagnes Traahold, Klima- og miljødepartementet

Kilde: Nationen og Landbruks- og matdepartementet