Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Kjøttmarkedet uke 40

1. oktober 2018

Som planlagt reduseres prisene på storfe og lammekjøtt fra 1. oktober. Storfeprisen går ned med 1,30 kr pr kg, mens prisen på lammekjøtt reduseres med 1,30 kroner pr. kg. For slaktegris er det en økning på 40 øre pr. kg, som ledd i den planlagte opptrappingen inn mot jul.

Det slaktes mindre storfe enn det markedet etterspør, dekningsgraden er på 80 prosent, men det er over 2 000 tonn storfekjøtt på lager som selges med et frysefradrag på 10 kr. pr. kg. Det forventes litt større slakting av storfe de neste ukene i og med at telledatoen nå er passert.

For gris slaktes det fortsatt mer enn etterspørselen, denne uka fryses det inn 1 600 slakt. Og ved utgangen av uke 38 ligger det 6 386 tonn svinekjøtt på reguleringslager.

Lammeslaktingen pågår for fullt, denne uka er det planlagt slaktet 60 000 lam. Det er litt mer enn etterspørselen og ca 5 000 lam må fryses inn.

Du finner alle detaljene på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura