Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Kjøttmarkedet i uke 36. prisnedgang over hele linja.

3. september 2018

Denne uka er det prisnedgang på det meste i kjøttmarkedet. Størst nedgang er det for voksen sau som nå igjen er nede på 19 øre pr kg. Også for lam og storfe er det reduserte priser. Dette er normalt da man nå går inn i den travleste slaktesesongen. Verdt å merke seg at det denne uka er en liten underdekning på storfekjøtt, slik at man kanskje kan ta ut noe fra lagret som har bygd seg opp. Alle detaljer finner du på Landbruksbørsen

Det er fortsatt store mengder kjøtt på reguleringslager, ved utgangen av uke 34 var status for reguleringslager som følger:

Svinekjøtt: 6 343 tonn
Storfe: 2 058 tonn
Sau: 1 231 tonn
Lam: 123 tonn

Kilde: Nortura