Kjersti Hoff
Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

11. november 2018

Kjersti Hoff ble i formiddag valgt som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun tar over etter Merete Furuberg som har ledet organisasjonen i 8 år. 

Her er valgkomiteens presentasjon av den nye lederen.

Kjersti Hoff har i snart 30 år drevet økologisk melkeproduksjon sammen med sin mann. Kjersti Hoff har alltid vært opptatt av potensialene i mangesysleri som gardsbruk gir mulighet for. Hun har jobbet, og jobber som regnskapsfører, vært daglig leder for Kvinneuniversitet i Løten og hatt diverse tillitsverv. Kjersti Hoff har 8 år i konsernstyret i Nortura og hun har 12 år i kommunestyret i Løten, herav 8 år som varaordfører.  Kjersti representerte SV.  I Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hun vært medlem i «alle år» og hun har vært ansatt som fylkessekretær i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

Vi må ha en landbrukspolitikk som øker sjølforsyninga vår på norske ressurser, sier Kjersti Hoff

Småbrukeren, deltidsbonden, familiejordbruket må verdsettes mer, dette er bærebjelkene i matproduksjonen og bygdene våre. De gir rom for mangfold og er robuste.

Vi som jobber med jorda merker klimaendringene først!  Vi ser allerede hvor vanskelig det er å produsere mat og vi må kreve en klimapolitikk som sikrer matproduksjon også i framtida. Bonde og småbrukerlaget jobber for en bærekraftig omstilling av matproduksjon, slik at vi bruker mer av de naturgitte ressurser vi har i landet

Som styremedlemmer ble følgende valgt:

Marielle Vink de Roos, Nordland   Gjenvalg – for to år, enstemmig
Elin Bergerud, Buskerud                  Gjenvalg – for to år, enstemmig
Kathrine Kinn, Oslo Akershus         Ny – for ett år, enstemmig
Randi Karlstrøm, Finnmark            Ny for to år, med 101 stemmer. 27 stemmer for Olav Liseter, Nord-Trøndelag

Øvrige styremedlemmer

Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland    Ikke på valg
Torbjørn Norland, Rogaland                  Ikke på valg

Politisk nestleder

Elin Bergerud, Buskerud          Gjenvalg – for ett år, enstemmig

Organisatorisk nestleder

Kathrine Kinn, Oslo Akershus  Gjenvalg – for ett år, enstemmig

Varamedlemmer ( for 1 år)

1.  Ståle Støen, Hedmark (ny)
2. Svein Arild Aae, Møre og Romsdal (ny)
3. Endre Olav Liseter, Nord-Trøndelag (gjenvalg)
4. Svenn Arne Lie, Oppland (ny)
5. Kristian Ekre, Oppland (ny)