Kjersti Hoff
Foto: NBS

Kjersti Hoff:- Umulig med ordinære jordbruksforhandlinger

19. mars 2020

Staten og jordbruksorganisasjonene, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag  er i uformell dialog om hvordan jordbruksoppgjøret kan håndteres i den ekstraordinære situasjonen vi er i, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Utgangspunktet for dialogen er at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020.

-Situasjonen tilsier at det er helt umulig med ordinære forhandlinger nå. Det er stor usikkerhet i grunnlagsmaterialet vi bruker og det er betydelig utfordringer med sjølve gjennomføringen sier Kjersti Hoff.

– Å gjennomføre jordbruksforhandlingene i vår basert på usikkerheten i nasjonaløkonomien, knyttet til renteutvikling, kostnadsutvikling, lønnsutvikling – lønnsoppgjøret flyttet til høsten – og hvordan krisa påvirker markedet for jordbruket, skaper et svakt grunnlag for å gjennomføre et tradisjonelt jordbruksoppgjør, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, til NT24

Kilde: Pressemelding fra Bonde- og Småbrukarlaget.