Rundballer
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kan vi satse på en ekstra grasslått?

27. juni 2018

Er det verdt å satse på en ekstra slått når forholdene ligger til rette for det? I år har mange opplevd en tidlig vår og førsteslått. Avhengig av utviklingen kan det for noen gi mulighet for en ekstra slått på høsten. Men det er sjelden lønnsomt å høste denne etterveksten.

NIBIO har gjennomført et treårig prosjekt for å finne ut hva som er best å gjøre med etterveksten av gras utover høsten.

Se video og les rapporten her

Lengre vekstsesong og høyere temperaturer om høsten gir spørsmål om de anbefalte høstetidspunktene for eng fortsatt er gyldige. For eksempel om ettervekst etter siste hovedslått bør høstes eller kan få stå. Det er utgangspunktet for et NIBIO-prosjekt der forskerne undersøkte avling, fôrkvalitet og konsekvenser ved å høste etterveksten. Prosjektet ble avsluttet i fjor, etter flere års feltforsøk flere steder i landet.

Flere konklusjoner

– Etterveksten har god fôrkvalitet, men lav avling og fare for jordpakking og vanskelig konservering tilsier at en skal være varsom med å høste denne etterveksten. Det sier forsker og prosjektleder Marit Jørgensen i NIBIO.

For sjøl om temperaturen på høsten er høy nok for vekst, er etterveksten relativt liten. Men enkelte år kan det vokse mye etter siste slått, og mange bønder blir usikker om det har noen negative konsekvenser om graset får stå. For eksempel med sopp eller at mye daugras om våren kan redusere vårveksten.  Men forsøkene viste at det ikke hadde noen negative effekter på neste års 1. slått dersom etterveksten fikk stå.

Samtidig hadde høsting av ettervekst en negativ effekt på 1. slått avling og timoteiinnhold påfølgende år, spesielt i nord. Høsting av ettervekst i raigraseng hadde tydelig negativ effekt på både 1. slått og totalavling i hovedslåtter. Dersom en lot etterveksten stå, hadde dette ingen negative effekter på neste års 1. slått, konkluderer prosjektet.

NB:Det er viktig å understreke at etterveksten ikke ble gjødslet i dette prosjektet.