Rundballpressing
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kan bli påbudt å bruke setebelte i traktor.

26. juni 2019

Arbeidstilsynet har sendt ut et høringsforslag der de går inn for at det skal bli påbudt å bruke setebelte under traktorkjøring. Høringsfristen er 15. september.

Arbeidstilsynet skriver blant annet dette i høringsforslaget:
Slik regelverket er utformet i dag er det opp til hver enkelt traktorsjåfør å vurdere i hvilke tilfeller man bør bruke setebelte utenfor offentlig vei.
Forskriften gjelder videre kun der traktor benyttes i virksomhet, og det er ikke noe krav om bruk av setebelte i traktor til privat bruk, såkalte «villa-traktorer». Hvis regelen om bruk av setebelte skal gjelde all bruk av traktor, både ved privat bruk og i virksomheter, må regelen også inn i
Vegdirektoratets forskrifter. Vegdirektoratet har varslet at de vil starte arbeidet med regelverksendring på dette området i løpet av høsten 2019.

Kravet til bruk av setebelte vil da bli gjeldende for ansatte som benytter
traktor som arbeidsutstyr i virksomheten uavhengig av hvor traktoren benyttes. Viktige hensyn bak å innta et påbud om bruk av setebelte vil være at setebeltepåbudet vil gjelde også utenfor veger og områder som ikke faller inn under «alminnelig ferdsel» som reguleres av Vegdirektoratets forskrifter, og at Arbeidstilsynet vil kunne føre tilsyn med etterlevelsen.
Arbeidstilsynet foreslår derfor å innta et påbud om bruk av setebelte i traktor i forskrift om utførelse av arbeid, uavhengig av eventuelle regelendringer i Vegdirektoratets forskrifter.

Forslag til ny regel:

Traktor skal være utstyrt med setebelte(r) og typegodkjent førervern (førerhus eller verneramme) som beskytter føreren ved velt og steiling. Setebelte skal brukes under kjøring. Påbudet om bruk av setebelte gjelder likevel ikke under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, når bruken av setebeltet i seg selv medfører en økt risiko for skade, eller når det ellers er åpenbart unødvendig.

Kilde: Arbeidstilsynet