Foto: TINE

Juridiske utfordringer, men Jarlsbergproduksjonen i Irland går som planlagt.

25. januar 2021

En lokal muslingoppdretter i Cork, Atlantic Shellfish, har bedt irsk Høyesterett foreta en rettslig gjennomgang av prosessen der myndighetene godkjente utslippstillatelsen til TINE og Dairygold, det skriver TINE på sine medlemssider

Rettslig gjennomgang er en måte for Høyesterett å føre tilsyn med lavere domstoler og andre forvaltningsorganer for å sikre at de tar sine avgjørelser riktig og i samsvar med loven. Saken er berammet i februar. Høyesterett kan da enten avvise søknaden eller innvilge den. Blir den innvilget, kan søkeren reise rettsak.

Produksjonen går som planlagt

-Produksjonen går som planlagt og vi er godt fornøyd med både prosess og kvalitet, sier leder Bjørn Malm, for bærekraft i Tine til Landbruk24.

Når kan eventuelt den rettsprosessen som er omtalt på medlemssidene (og Nationen) få konsekvenser for produksjonen?

-Vi spekulerer ikke i verken utkomme eller mulige konsekvenser av den rettslige prosessen som skal gjennomføres, men fokuserer på produksjon og kvalitet på anlegget vårt, sier Malm

Blir det eksportert Jarlsberg fra Norge etter nyttår?

-Ja, det ble produsert 200 tonn i slutten av desember 2020 for eksport nå i januar. Det er ikke planlagt ytterligere eksport av Jarlsberg fra Norge, avslutter Bjørn Malm.

Jarlsbergeksporten litt mindre ulønnsom i 2020

Beregninger Landbruk24 har gjort basert på SSB sin statistikk for utenrikshandel viser at prisen for osten som er eksportert var høyere i 2020 enn i de foregående år. I fjor ble det eksportert 6 547 tonn Jarlsberg til en pris på 56,81 kr. pr. kg. I 2019 var eksporten på 9 037 tonn til en pris på 51,83 kr. pr. kg.

Her er en oversikt over volum og priser tilbake til 2013, som ble laget til en tidligere artikkel på Landbruk24 om dette temaet. Jarlsberg-eksport har ikke vært noen gullgruve

 

År Mengde kg Inntekter kr Pris pr. kg.
2013: 12 429 803 499 338 702 40,17
2014: 11 208 553 504 978 859 45,05
2015: 10 243 957 554 371 327 54,12
2016: 10 313 681 562 827 050 54,57
2017:  9 682 599 525 559 794 54,27
2018: 10 110 256 510 586 003 50,50
       
       

Fra 1. juli 2020 ble det som en følge av et vedtak i WTO forbudt med eksportstøtte til ost, det førte til at TINE valgte å bygge et anlegg i Irland for å produsere Jarlsbergost for det internasjonale markedet. All Jarlsberg som selges i Norge produseres fortsatt i Norge.