Næringskomiteen spiser kake utenfor Stortinget
Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jordbruket nedprioriterer Stortinget

28. mai 2019

I dag var det høring om jordbruksavtalen i næringskomiteen. Det er tydelig at jordbrukets organisasjoner nedprioriterer Stortinget etter at det ble dannet en flertallsregjering. Blant annet Nortura var ikke tilstede i dagens høring. Man kan stille spørsmål om hvor klokt dette er sett i et langsiktig perspektiv.

Selvfølgelig var Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på plass, og begge sa seg godt fornøyd med avtalen som er inngått. Samtidig som begge pekte på de store utfordringene i melkemarkedet. Norske Felleskjøp var misfornøyd med satsingen på korn i årets avtale. TINE var selvfølgelig opptatt av det som skjer når det blir slutt på Jarlsbergeksporten, men Johnny Ødegård sa at han var nesten like bekymret for utviklingen i det innenlandske melkemarkedet. Der man opplever synkende forbruk og en voldsom økning i importen.

Gartnerhallen ved Elisabeth Morthen sa seg fornøyd med hun mente var en god start på en langsiktig satsing satsing på frukt og grønt. I tillegg var Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Bondens Marked og Noah representert på høringen. Men det var kun Bondelaget og Bygdeundomslaget som stilte med sine valgte ledere.

Resten av landbrukets organisasjoner valgte altså å ikke bruke muligheten til å møte de ledende næringspolitikerne på Stortinget. Det er nok et signal om at de er fornøyd med årets avtale, og tenker som så at nå avgjøres alt av regjeringen. Men det har vært tradisjon for at merknader fra næringskomiteen har blitt lagt til grunn for senere jordbruksavtaler. Og det virker merkelig at organisasjonene ikke valgte å prioritere å bruke denne muligheten for å påvirke framtidige rammevilkår. Det er ikke mer enn ett år siden vi hadde mindretallsregjering, og da var det trangt om plassen i høringssalen.