Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jordbruket ligger 31 400 kroner “bak skjema” fra i fjor.

17. april 2023

I sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene i fjor står det at vederlaget til arbeid og egenkapital i jordbruket skulle øke med 40 000 kroner pr. årsverk mer enn for andre grupper for 2022 og 2023. Tallene som Budsjettnemnda la fram før helga viser at inntektsgapet kun vil reduseres med ca 8 600 kroner.

Det er fortsatt usikkert hvordan lønnsutviklingen for andre grupper blir i år, etter at det ikke ble enighet mellom LO og NHO i går, men her forutsetter vi 5 prosent økning i år. Det er enighet om at tallene for jordbruket ikke er egnet for å måle inntektsnivået, men de vil bli brukt i årets forhandlinger til å måle inntektsutviklingen.

Dette betyr at bare for å oppfylle fjorårets jordbruksavtale må vederlaget til arbeid og egenkapital økes med 31 400 kr/årsverk i år. I utgangspunktet handler årets jordbruksoppgjør om målpriser fra 1. juli 2023 til 1. juli 2024, og tilskudd som utbetales i 2024. Men i fjor ble det gjort unntak fra denne regelen og det ble en ekstra utbetaling av tilskudd i september 2022. Så et av spørsmålene foran årets oppgjør er om regjeringen også i år vil “rette oppatt æille feila frå i fjor” før man begynner å forhandle om utviklingen i 2024.

Inntektsutvikling 2021-2023

  Andre grupper Jordbruket  
2021 635 000 409 900  
2022 664 000 468 800  
2023 (697 935) (481 500)  
Økning 21-23 62 935 71 600  

Kilder: Smarte Penger og Budsjettnemnda for jordbruket